ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פינק אורן נגד גיא :


בפני כבוד השופט איל באומגרט

המבקשת

הפול המאגר הישראלי לבטוח רכב בע"מ

נגד

המשיב

פינק אורן

החלטה

לפניי בקשה לביטול פס"ד אשר ניתן ביום 04/07/2013 נגד הנתבעת (להלן: "המבקשת") בהעדר כתב הגנה. פסק הדין האמור ניתן בתביעה שהוגשה על-ידי התובע (להלן: "המשיב") נגד המבקשת לפיצויים עקב נזקי גוף בגין תאונת דרכים.

בבקשה, הנתמכת בתצהיר, טוענת המבקשת כי לא הגישה כתב הגנה במועד כיוון שלאחר משא ומתן ממושך, שהתקיים מחוץ לכותלי ביה"מ, שלחה למשיב הצעה לסיום התיק, אך זה לא נענה להצעה אלא הגיש בקשה למתן פסק דין במקום מתן תשובה. עוד טוענת המבקשת כי במידה והתובע היה מודיע כי אינו מקבל את הצעתה היא הייתה דואגת להגשת כתב ההגנה.

המשיב מתנגד לביטול פסק הדין וטוען כי הבקשה אינה מגלה כל עילה מהותית ואף נגועה בחוסר תום לב, עוד הוא טוען כי התנהלות המבקשת הייתה בעייתית, נגועה בסחבת מיותרת וכי על-אף אורכות רבות שקיבלה לצורך הגשת כתב ההגנה היא לא עשתה כן.

המלומד גורן בספרו סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה שמינית בעמוד 354) "בבקשה לביטול פסק דין על-פי צד אחד, שניתן בשל אי התייצבותו של המבקש, יש לבחון מהי הסיבה לאי ההתייצבות ומהם סיכויי ההצלחה של המבקש, אם יבוטל פסק הדין. ככל שהתשובה לאחת מן השאלות משכנעת יותר ובעלת משקל, קטן המשקל שיש לייחס לתשובה האחרת". אי הגשת כתב הגנה דינה כדין אי התייצבות.

באשר לסיבה לאי הגשת כתב ההגנה: תביעת המשיב נגד המבקשת הוגשה לביהמ"ש ביום 11/2/2013. ביום ה 27/2/2013 ביקשה המבקשת אורכה להגשת הגנה אשר התקבלה על-ידי המשיב בחיוב. ביום ה 12/03/2013, ניתנה למבקשת אורכה נוספת להגשת כתב ההגנה עד ליום ה 10/4/2013. ביום ה 9/4/2013 נשלחה על-ידי המבקשת הצעה לסיום התיק. הבקשה מטעם המשיב למתן פס"ד בהיעדר הגשת כתב הגנה הוגשה ביום 24/6/2013 בחלוף חודשיים מהמועד להגשת כתב ההגנה, כפי שהוסכם בין המשיבה למבקשת.

באשר לטענת המבקשת כי הוגשה מטעמה הצעה לסי ום ההליך בפשרה, הרי שהיה עליה לבדוק מה עלה בגורל הצעתה והאם נתקבלה או לא על-ידי המשיב.

באשר לסיכויי הצלחת המבקשת, למרות שעסקינן בתביעה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה-1975, בה קיימת אחריות מוחלטת, נראה כי ישנן טענות הגנה הראויות להתברר. אין על הנתבעת להראות כי הגנתה בטוחה אלא די כי תראה שהגנתה אפשרית. בענייננו, לא הוכח שיעור והיקף נזק מיוחד על-ידי המשיב שכן "נזק מיוחד, חייב להיטען במפורש ובמפורט" (אסבסט וכימיכלים נ' פז-גז בע"מ ל (3).

לאור האמור לעיל ולאחר עיון בכתבי הטענות נראה שיש לאפשר למבקשת את גישתה לביה"מ ולבטל את פסק הדין שניתן נגדה בהיעדר הגנה. העיקרון המנחה בבקשות מסוג זה הינו כי לכל צד עומדת הזכות ליומו בביהמ"ש וניתן להתגבר על אי הנוחות אשר נגרמה למשיב כתוצאה ממחדלה של המבקשת על-ידי פסיקת הוצאות.

יפים דבריו של המלומד אורי גורן בספרו סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית, בעמ' 373) לענייננו, "אם המבקש מצביע על סיכויי הצלחה, הרי שבגין המחדל יסתפק בית-המשפט, בד"כ בהטלת הוצאות על המבקש (אפילו יזכה בבקשה לביטול)".

לפיכך, מוחלט בזאת על ביטול פסק הדין בכפוף לתשלום 1000₪ למשיב בבקשה זו וכתנאי לביטולו, ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי, תוך 30 יום מיום החלטה זו.

כתב הגנה יוגש תוך 30 יום לביה"מ.

קדם משפט נקבע ליום 7/4/2014 שעה 11:30

ניתנה היום, כ"ט אלול תשע"ג, 04 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פינק אורן
נתבע: גיא
שופט :
עורכי דין: