ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סלים עלי נגד בנק הפועלים בע"מ :


בפני כבוד השופט ראובן שמיע

מבקשים

1. בנק הפועלים בע"מ

נגד

משיבים

  1. סלים עלי
  2. זיווה כהן
  3. חסן אבו ריאש

החלטה

בפני בקשה למחיקת תובענה. לטענת המבקש, תצהיר העדות הראשית שהגיש המשיב, הוגש שלא במועד ואיננו ערוך כדין. המבקש מציין כי התצהיר לוקה במספר פגמים: בין היתר נטען כי התצהיר אינו ערוך בגוף ר אשון, כי הוא אינו מחולק לסעיפים וכי הוא מכיל עובדות שהמשיב אינו יכול להוכיח מתוך ידיעתו הוא. עוד נטען כי המשיב הוסיף לכותרת ההליך במסמך אותו הגיש מספר משיבים נוספים שאינם נכללים בכתב התביעה, וכי נותן התצהיר (המשיב) לא הוזה ר כדין בהתאם לפקודת הראיות.
המשיב, שאינו מיוצג, ביקש בתשובתו לדחות את הבקשה. לטענתו התצהיר ערוך כדין. המשיב הוסיף משיבים נוספים לתשובתו וצירף אליה מסמכים נוספים אשר לא צורפו לתצהיר המקורי, בלי לפרט את פשרם.

דיון

סעיף 15(א) לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א – 1971 מורה כך:

" מקום שמותר לאדם על-פי דין, או שנדרש אדם, להוכיח דבר על-ידי תצהיר בכתב, בשבועה או בהן צדק, יהיה תצהירו בכתב ראיה כשרה, אם הוזהר המצהיר כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן".

סעיף 15(ב) לפקודה מורה כי האזהרה תינתן, ונתינתה תאושר על גבי התצהיר, על ידי אחד מאלה:
1) שופט;
(2) דיין בבית דין דתי;
(3) היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, פרקליטי מחוז, פרקליטי נפה, וסגני פרקליט המדינה ופרקליטי המחוז ועוזריהם;
(4) עורך-דין;
(5) ראש רשות מקומית;
(6) אדם אחר שהסמיכו לכך שר המשפטים.

בחינת התצהיר שהוגש על ידי המשיב מעלה כי המשיב חתם על התצהיר מבלי שהוזהר כדין על ידי מי שרשאי ליתן את האזהרה, ומבלי שזה אישר את נתינתה על גבי התצהיר. על כן, אין מדובר בתצהיר כלל. בנוסף, התצהיר אי נו ערוך בגוף ראשון כנדרש בתקנה 521 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984. בנוסף התצהיר לא הוגש במועד.

המשיב יגיש תצהיר עדות ראשית ערוך כדין עד יום 29.9.13 אם לא יעשה כן , תימחק התובענה.

המשיב (התובע) ישלם למבקשת את הוצאות הבקשה בסך 3000 ₪.

ניתנה היום, כ"ט אלול תשע"ג, 04 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סלים עלי
נתבע: בנק הפועלים בע"מ
שופט :
עורכי דין: