ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרה אסרף נגד מדינת ישראל - משרד הבריאות :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בל 011184/07

בפני:

כב' השופטת יפה שטיין

תאריך:

19/08/2008

בעניין:

אנוואר גראדאת

ע"י ב"כ עו"ד

סופי טיקוצקי

המערער

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

ינון תמרי

המשיב

פסק דין

  1. לפני ערעור על החלטת הוועדה לעררים (נכות כללית) מיום 10.5.2007 (להלן: הוועדה), אשר קבעה למערער נכות בשיעור 19% בגין הפרעות בפעילות אחת מבלוטות ההפרשה הפנימית ובגין תגובה חרדתית קלה.
  1. הוועדה ציינה כי לא זכתה לכל שיתוף פעולה מן המערער בבדיקתה את תלונותיו בתחום הפסיכיאטרי, וכי המערער אף לא ענה לשאלותיה. משכך דחתה את הערעור בתחום זה. בתחום הפנימי נקבע, כי המערער לא התלונן על דלקת הוושט. לבסוף, קיבלה הוועדה את הערעור בכל הנוגע לנושא ההפרעה בפעילות הבלוטה וזאת לאור אישורים רפואיים שהוצגו בפניה מהם עלה כי המערער מקבל טיפול רפואי בתחום זה.
  1. תמצית טענות המערער:

א. בפני הוועדה הונחו מסמכים המצביעים על טיפול בתחום הפסיכיאטרי, לרבות טיפול תרופתי. כמו כן, הוצג בפני הוועדה מסמך ד"ר מגיאהד מיום 22.11.2006 לפיו הוא ממליץ לקבוע למערער 30% נכות לפי סעיף 34 ד' למבחנים. לאור האמור ומשלא עלה בידי הוועדה לערוך למערער בדיקה קלינית בתחום הפסיכיאטרי, היה עליה לאמץ את המלצת ד"ר מגיאהד או למצער, לזמן את המערער לבדיקה במועד נדחה ולחילופין לשולחו למבחנים פסיכודיאגנוסטים או אחרים.

ב. אשר לליקוי בפעילות הבלוטה נטען, כי יצאה שגגה מלפני הוועדה במובן זה שלא נימקה את חומרת הליקוי ואת הסיבה בגינה בחרה בסעיף הליקוי הספציפי.

  1. עמדת ב"כ המשיב:
    לא נפל פגם משפטי בעבודת הוועדה אשר ישבה בהרכב מתאים וקבעה ממצאים בתחום סמכויותיה הרפואיות.

5. דיון והכרעה:

א. אשר לפן הפנימי – הוועדה ציינה כי רמת הפרולקטין האחרונה שנבדקה במערער הייתה בגדר התקין, תחת טיפול תרופתי. הוועדה עיינה באישור רפואי שהוצג לפי דרישתה מן הרופא המטפל בקופת החולים ועל פני הדברים קביעתה ל – 10% תואמת את ממצאיה. המערער לא הציג כל מסמך רפואי הימנו עולה הפרעה לכושר התפקוד בגין ההפרעה בפעילות הוועדה ולאור זאת דין טענה זאת כנגד החלטת הוועדה להדחות.

ב. אשר לתחום הפסיכיאטרי – המערער לא שיתף פעולה עם הוועדה. הוועדה עיינה במסמכים שהוגשו לה בתחום הפסיכאטרי ומועדם קודם למועד כינוסה. הוועדה ציינה כי ממסמכים אלה לא עולה אינדיקציה שליקויי המערער מגיעים כדי אי הבנה מוחלטת של הנעשה סביבו ואי שיתוף פעולה מלא. עיון בשני מסמכי ד"ר מג'יהאד מן ה – 30.5.2006 ומן 22.11.2006 מצביעים על כך שהמערער סובל מחרדה במסגרתה הוא סובר כי בגופו מקננת מחלה ממארת. לא למותר לציין, כי במסמכים אלה לא הומלץ על טיפול תרופתי פסיכיאטרי מלבד נטילת כדורי הרגעה (Xanagis). בנסיבות אלה, לא מצאנו כי העובדה שהוועדה לא אימצה את המלצת ד"ר מג'יהאד לפסיקת 30% נכות עולה כדי טעות משפטית. על האמור יש להוסיף, כי שני המסמכים בהם עסקינן לא עולים כדי חוות דעת והמדובר במסמכים רפואיים קצרים. המערער אכן המציא מסמכים נוספים המאוחרים למועד כינוסה של הוועדה (מכתב ומרשם מאת ד"ר מוראד מיום 14.6.2007) ובהם המלצה על קבלת טיפול תרופתי (Paxxet). בעובדה כי הוועדה לא יכלה להיזקק למכתבים המאוחרים לכינוסה אין כמובן משום טעות משפטית וככל שהמערער סבור כי מצבו בתחום הפסיכאטרי חמור משנקבע על ידי הוועדה, פתוחה בפניו הדרך להגיש תביעה חדשה ולצרף לה כל מסמך או חוות דעת אשר תומכים לשיטתו במצבו הנטען.

סוף דבר -
לאור כל האמור לעיל ובהתייחס לעובדה כי למערער נקבעו 19% נכות בלבד, לא מצאתי טעם משפטי המצדיק השבת ענינו לוועדה.
התביעה נדחית.
אין צו להוצאות.

בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 יום מיום המצאת פס"ד זה לידי הצד המבקש לערער.

ניתן היום י"ח באב, תשס"ח (19 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.

יפה שטיין, שופטת