ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אטרש נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בל 010097/08

בפני:

דיתה פרוז'ינין - סגנית נשיאה

נציג עובדים – מר מחלב

נציג מעבידים – מר ענר

19/08/2008

בעניין:

עזמי אטרש

ע"י ב"כ עו"ד

ח. אגבאריה

התובע

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

ע. וידנה

הנתבע

פסק דין

1. לפנינו תביעה לתשלום גמלת נכות מוגדלת על פי סעיף 222ב לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

2. מכיוון שבתיק מתעוררת שאלה משפטית בלבד, נדון התיק על פי סיכומים בכתב.

3. ואלה העובדות הרלבנטיות לענייננו:

א. התובע בתיק זה הינו אביו ואפוטרופסו הטבעי של אחמד, יליד 23.8.89.

ב. התובע הוכר כתושב ישראל מ-12/00.

ג. ביום 1.11.01 הוגשה תביעה לגמלת ילד נכה עבור אחמד.

ד. לאחמד אושרה גמלת ילד נכה בשיעור של 50% רטרוארטיבית מיום 1.12.00.

ה. ביום 1.9.03 אושרה לאחמד גמלה כאמור בשיעור של 70%.

ו. לתובע בת בוגרת, המקבלת קצבת נכות כללית מיום 16.12.00.

4. וזו לשונו של סעיף 222.ב לחוק שעל פרשנותו חלוקים הצדדים:

”(א) היו למבוטח שני ילדים או יותר שבעדם משתלמת גמלה לפי סימן זה, תשולם הגמלה בעד כל ילד בשיעור העולה בחמישים אחוז על השיעור הקבוע לפי סעיף 222.

(ב) היה למבוטח ילד אחד שבעדו משתלמת גמלה לפי סעיף זה, תשולם הגמלה בשיעור האמור בסעיף קטן (א) אם התקיים אחד מאלה:

(1) למבוטח ילד נכה נוסף שלא משתלמת בעדו גמלה לפי סימן זה, רק בשל כך שהוא מוחזק בתנאי פנימיה במוסד שבו ניתנים שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום או שהוא מוחזק בידי משפחה אומנת;

(2) למבוטח בן או בת נוספים שמלאו להם 18 שנים ואשר רק בשל גילם לא משתלמת בעדם גמלה לפי סימן זה"

5. טוען התובע כי הוא אב לבת נכה שהינה מעל גיל 18, המקבלת קצבת נכות. משמע, שהוא עונה על דרישות הסעיף, שכן בתו היתה צריכה לקבל גמלת ילד נכה, והיא אינה מקבלת גמלה כאמור רק בשל גילה.

מנגד טוען הנתבע כי אין די בזכאות תיאורטית, וכי בתו של התובע לא היתה זכאית לגמלת ילד נכה בראש וראשונה משום שלא הוגשה עבורה כלל תביעה לתשלום גמלה כאמור. יתר על כן, יש להניח כי גם לו היתה מוגשת תביעה, היא היתה נדחית משום שהתובע לא היה תושב ישראל לפני 12/00.

6. המחלוקת בין הצדדים מתמקדת בשאלה האם עונה התובע על התנאים הקבועים בסעיף 222ב.(ב)(2), המתנה את תשלום התוספת בכך שהילד הנכה הנוסף אינו מקבל גמלה כאמור רק בשל גילו. בלשון הסעיף גלומה ההנחה שהבן או הבת הנוספים במשפחה, שכבר מלאו להם 18 שנים, היו זכאים לגמלה, ומתקיימים לגביהם כל תנאי הזכאות, וכי רק בשל גילם לא משולמת להם הגמלה. לא זה המצב בענייננו. לא הובאה לידיעתנו שנת הלידה של הבת, על כן לא ברור מתי היתה תקופת הזכאות של הבת לגמלת ילד נכה, אולם מאחר שהבת מקבלת קצבת נכות מ-12/00, הרי במועד זה מלאו לה לפחות 18 שנה. מאחר שהתובע הוכר כתושב ישראל רק במועד זה, הרי גם אם היתה הבת בגיל המזכה בגמלת ילד נכה קודם לכן, היא לא היתה זכאית לה, משום שמשפחתה לא היתה תושבת ישראל. יתר על כן, לא נבדקו יתר תנאי הזכאות של הבת, משום שכלל לא הוגשה עבורה תביעה לתשלום גמלת ילד נכה. על כן לא ניתן לומר כי רק בשל גילה לא קיבלה הבת גמלת ילד נכה. היו לכך כמה סיבות אחרות, ובראש ובראשונה אי הגשת תביעה, והעדר בדיקה לקביעת זכאותה. כפי שציין ב"כ הנתבע הזכאות לגמלה והזכאות לתשלום גמלה אינן היינו הך. הזכאות לגמלה משמעה – שהתובע עונה על התנאים המזכים בגמלה. הזכאות לתשלום גמלה נבחנת לאחר שקמה הזכאות לגמלה, והיא מותנית בתנאים נוספים כגון: תשלום דמי ביטוח, מועד הגשת התביעה וכד' (עב"ל 96/03 דוד פריג' – המל"ל, לא פורסם). בענייננו גם אם נקבל את טענת התובע כי התובעת זכאית לגמלה, דבר אשר לא הוכח ולא נבדק, הרי מאחר שמשפחת התובע לא היתה תושבת ישראל במועד ה"זכאות" הנטענת, לא היה התובע זכאי לתשלום גמלה עבור בתו. משמע, שלא השתלמה לבת גמלת ילד נכה "רק בשל גילה" אלא בשל כמה טעמים נוספים אחרים. מכאן, שהתובע אינו עומד בדרישות סעיף 222(ב) ודין תביעתו להידחות.

7. לפני סיום נוסיף כי פסק הדין בל 1535/01 מיכאל כהן – המל"ל, לא פורסם), שעליו מסתמך התובע, תומך באמור לעיל, שכן גם שם נקבע כי יש לפרש את המלים "רק בשל גילם" כלשונם, ובאופן המחייב אי התקיימותה של כל סיבה אחרת לקבלת הגמלה. גם נוסח הסעיף בהצעת החוק מעיד על תכליתו: להמשיך לשלם את התוספת אם הופסק תשלום הגמלה רק בשל גיל הילד הנכה הנוסף.

סוף דבר – התביעה נדחית.

אין צו להוצאות.

ניתן היום יח' באב התשס"ח (19.8.2008)בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

נציג עובדים

מר מחלב

ד. פרוז'ינין - שופטת

אב"ד

נציג מעבידים

מר ענר

010097/08בל 730 אילנית ג'והרי