ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לוי נגד ד"ר דן רורמן מנהל מרפאת :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

דמ 005015/08

בפני:

דיתה פרוז'ינין - סגנית נשיאה

נציג עובדים – מר רפאל כהן

נציג מעבידים – מר אברהם מנצורי

19/08/2008

בעניין:

דפנה לוי

בעצמה

התובעת

נ ג ד

ד"ר דן רורמן

בעצמו

הנתבע

פסק דין

1. לפנינו תביעה לתשלום שכר עבודה ודמי הודעה מוקדמת.

2. ואלה העובדות הרלבנטיות לענייננו:

א. הנתבע הינו רופא, המנהל מרפאה בצור הדסה. בשל מודעותו לאורח חיים בריא, ניתנים במרפאתו שיעורי ספינינג.

ב. התובעת נתנה שיעורי ספינינג במרפאתו של הנתבע מ-3/07 ועד 11/07.

ג. התובעת קיבלה תשלום בסך של 155 ₪ עבור כל שיעור.

ד. בתקופת עבודתה אצל הנתבע לא היתה התובעת עוסקת מורשית, והיא נתנה לנתבע קבלות עבור התשלומים שקיבלה (ת/2).

ה. הנתבע הודיע לתובעת על הפסקת העסקתה בתגובה לבקשתה להעלות את התשלום המשולם לה.

ו. התובעת עוסקת גם במתן ייעוץ לענייני אורח חיים בריא.

ז. במהלך ישיבת ההוכחות נתן הנתבע לתובעת המחאה ע"ס 620 ₪, עבור שיעורי הספינינג בחודש 11/07.

3. התובעת טוענת כי היתה עובדת שכירה אצל הנתבע, וכי היא זכאית לדמי הודעה מוקדמת, ולשכר עבודה בסך של 620 ₪ עבור חודש נובמבר 2007.

מנגד טוען הנתבע כי התובעת לא היתה שכירה, אלא ספקית שירותים, וכי לא התקיימו יחסי עובד-מעביד בין הצדדים. התובעת קיבלה תשלום עבור כל שיעור שלימדה, והיא אינה זכאית לדמי הודעה מוקדמת.

4. המבחן הרווח לקביעת מעמדו של מבצע עבודה, כלומר האם פלוני נופל בגדר "עובד" או "עצמאי", הוא המבחן המעורב. מבחן זה מחיל בקרבו את מבחן ההשתלבות ומבחני משנה נוספים כגון: כפיפות או אופן הפיקוח על ביצוע העבודה; הסכמת הצדדים לגבי אופן ההעסקה; צורת תשלום השכר ואופן ניכוי מס הכנסה ותשלומים לביטוח לאומי ולמס ערך מוסף; ביצוע העבודה באופן אישי ועוד. עם זאת נפסק, כי מבחן ההשתלבות הוא המבחן המרכזי בתוך מכלול מבחני המשנה שמכיל המבחן המעורב, וכי יש ליתן לו משקל נכבד במסגרת המבחן המעורב.

מבחן ההשתלבות מצדו מורכב משני פנים, האחד חיובי והשני שלילי. במסגרת הפן החיובי נבדקת השאלה האם מבצע העבודה משתלב במפעלו של נותן העבודה. ככל שהתשובה לשאלה ראשונה זו הינה חיובית, נבחן הפן השלילי של המבחן. במסגרת שלב זה של בחינת יחסי העבודה, נבחנת השאלה האם מבצע העבודה מנהל עסק עצמאי משלו (ע"ע 300011/98 עזבון מצרי ז"ל - עוף חי בע"מ ואח', ניתן ביום 9/4/02).

5. מבחן ההשתלבות אינו מתקיים בענייננו. קשה לומר כי התובעת השתלבה בעסקו של הנתבע. הנתבע הינו רופא והוא מנהל מרפאה. שיעורי ספינינג אינם חלק בלתי נפרד מעבודת המרפאה, אלא משהו נפרד, חיצוני ושונה. שיעורי הספינינג אינם חלק אינטגראלי של פעילותה הרגילה של המרפאה, ושל המערך הארגוני שלה, והיא אינה נחוצה לפעילותה השוטפת. מדובר בפעולה נילווית לפעילות המרפאה, הנעשית על ידי גורם חיצוני. על כן לא נוכל לומר כי התובעת השתלבה במפעלו של הנתבע, והתקיים לגביה הפן החיובי של מבחן ההשתלבות.

6. באשר לפן השלילי – מפנקס הקבלות ת/2 ומדברי התובעת עולה כי יש לה עסק משלה: התובעת נותנת יעוץ בענייני אורח חיים בריא. כמו כן, לא הובא לידיעתנו כי הנתבע פיקח על עבודתה של התובעת, והיא ניהלה את השיעורים כראות עיניה. לא היתה להתקשרות בין הצדדים משמעות כלכלית רצינית לגבי שני הצדדים, לא מבחינת היקף ההתקשרות (שיעור בשבוע), ולא מבחינת תקופת ההתקשרות (9 חודשים). התובעת אמנם קיימה את השיעורים במרפאתו של הנתבע, וגם המכשירים היו של הנתבע. אף על פי כן סבורים אנו כי התובעת אינה עונה על המבחנים הנדרשים לקיומם של יחסי עובד-מעביד, ולא התקיימו יחסי עובד-מעביד בינה לבין הנתבע.

לפיכך נדחית התביעה.

מאחר שעד למועד הדיון לא שולם לתובעת עבור השיעורים שנתנה בחודש 11/07, והתשלום שולם לה רק במהלך הדיון, אין צו להוצאות.

ערעור על פסק-דין זה הוא ברשות בית הדין הארצי לעבודה בלבד.

בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15 יום מיום שיומצא לצדדים פסק-דין זה.

ניתן היום 19.8.2008 בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

נציג עובדים

מר רפאל כהן

ד. פרוז'ינין - שופטת

אב"ד

נציג מעבידים

מר אברהם מנצורי

005015/08דמ 730 אילנית ג'והרי