ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גאולה אבטה נגד עיריית בני ברק :


בפני כבוד השופטת ריבה שרון

התובעת

גאולה אבטה
- ע"י ב"כ עוה"ד מרים כפרי-קהן ואח'

נגד

הנתבעת
עיריית בני ברק
- ע"י ב"כ עוה"ד שיראל סלע ואח'
ממהמחלקה המשפטית של שמג"ד, מגדל

החלטה

1. התובעת- ילידת שנת 1956 והתביעה שלפניי הינה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לה לטענתה בגין נפילה מיום 8/4/11 (להלן: "התאונה"). הצדדים חלוקים הן בשאלת החבות והן בשאלת גובה הנזק, לרבות לעניין הנכות הרפואית והקשר בינה אם בכלל ובין התאונה נשוא התביעה.
מטעם התובעת- הוגשה חוו"ד של ד"ר שי שבת.
מטעם הנתבעת- הוגשה חוו"ד של ד"ר מיכאל טנצמן.

2. לאחר שבחנתי את חוו"ד מומחי הצדדים ולאור הפער בין חוות הדעת, אני ממנה את ד"ר יעקב (ז'ק) פעילן כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה (להלן: המומחה").

המומחה יואיל לחוות את דעתו בדבר מצבה ונכותה, ככל שיש כזו, של התובעת- בקשר עם התאונה נשוא התביעה, לרבות בעניינים כדלקמן:
האם לוקה התובעת היום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל.
האם יש מקום לצפות לשיפור או להחמרה במצב התובעת בעתיד והאם תזדקק התובעת לטיפולים רפואיים בעתיד. אם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של אלה לפי המחירים הנכונים היום, האם ניתן לקבלם במסגרת הרפואה הציבורית.
תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת.
האם קיים קשר סיבתי בין האירוע נשוא התביעה לבין מצבה של התובעת לאחריו, תוך התייחסות לתחלואה טבעית ו/או מצב קודם בתחום הרלבנטי שאינם קשורים בתאונה.
בנוסף- מתבקש המומחה מטעם בית המשפט להתייחס לחוות דעת מומחי הצדדים.

3. למניעת עיכובים ו/או תקלות,- מתבקשים המומחה והצדדים וב"כ לבחון כבר עתה ולהודיע לבית המשפט, (רק) באם קיימת מניעה אובייקטיבית שבגינה יש לשקול את מימוש המינוי בתיק זה.

4. בשכ"ט המומחה ובעלות כל בדיקה לצורך חוו"ד שאינה מכוסה במסגרת הציבורית ישאו בשלב זה שני הצדדים בחלקים שווים ביניהם.
שכר המומחה ישולם טרם הבדיקה וכתנאי לקיומה. המומחה לא יחל במלאכת הכנת חוות הדעת, בטרם ישולם לו מלוא שכרו והוא מתבקש לשלוח את חשבונו בהקדם.
ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי חשבונו של המומחה נתקבל במשרדם בתוך 21 יום מהיום, ואם לא- יפעלו לבקשו ולאחר מכן- יואילו לדאוג לפרעונו בתוך 21 יום מקבלתו. אסמכתא על תשלום תשלח למרפאת המומחה ולצד שכנגד בסמוך לאחר ביצועו ע"י כל צד.

5. ב"כ התובעת יפנה אל המומחה כבר עתה, יקבע בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, ויידע את ב"כ הצד שכנגד בדבר מועד הבדיקה, כדי לאפשר העברת חומר רפואי מטעמם מבעוד מועד. עם זאת- באחריות ב"כ התובעת לוודא כי הבדיקה לא תתקיים לפני שחלקה של מרשתו בשכר המומחה הופקד בידיו ו/או שולם לידיו וכי גם הנתבעת פרעה את חלקה.

המומחה יואיל לבדוק את התובעת, ולהגיש את חוות הדעת לבית המשפט בתוך 30 יום ממועד הבדיקה. שאלות הבהרה בתוך 21 יום מקבלתה, תשובות המומחה תינתנה בתוך 21 יום מקבלתן לידיו.

6. הצדדים יעבירו למומחה בתוך 15 יום את כל המסמכים הרלבנטיים והמותרים בהגשה, לרבות בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובעת והבדיקות שנבדקה לצורך הטיפול, הנוגעים לענין שבמחלוקת.
התובעת תעמוד לכל בדיקה אליה יופנה על ידי המומחה, לרבות בדיקות עזר.
כן ימציאו הצדדים למומחה- לאלתר, כל מסמך שיתבקש על ידו לצורך כתיבת חווה"ד התובעת תעמוד לכל בדיקה, בדיקת עזר ואבחון שיתבקשו על ידי המומחה, ככל שיתבקשו

7. עם קבלת חווה"ד יגישו הצדדים תחשיבי נזק ריאליים ומפורטים, המגובים באסמכתאות- בתוך 30 יום כל צד.

8. בשלב זה איני מורה על הגשת תצהירי עדות ראשית ותיקי מוצגים, וזאת- כדי שלא להכביד על הצדדים. אבקש עם זאת, שתחשיבי הנזק יהיו מפורטים.

9. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, לרבות תצהירי תשובות לשאלונים, גילוי מסמכים כללי וספציפי, פרטים נוספים וכיו"ב - יושלמו הדדית, בתוך 14 יום מהיום.

10. לק.מ יתייצבו גם בע"ד – תובעת ונציגיהם המוסמכים והבקיאים בפרטים של הנתבעות/צ"ג, למעט מבטחות הפטורות מהתייצבות בכפוף להותרת ערוץ טלפוני ישיר וזמיןעם גורם מוסמך. לקראתו- יואילו הצדדים להצטייד בסמכויות מלאות לכל דבר ועניין. הצעתי בית-המשפט תינתן במהלך הדיון, אם לא תישלח בדואר לפני כן.

1 1. ימי פגרות בית-המשפט יובאו במניין הימים.

החלטתי תשלח למומחה ולב"כ הצדדים
ב"כ התובעת ירשמו נא לפניהם ת.פ לשם מעקב אחר התהליך.

ניתנה היום, י"ט אלול תשע"ג, 25 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גאולה אבטה
נתבע: עיריית בני ברק
שופט :
עורכי דין: