ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק זילברמן נגד שלמה נסים שחר :


בפני כבוד השופטת טל לוי

מבקשים

שלמה נסים שחר

נגד

משיבים

יצחק זילברמן ואח'

החלטה

1. בפני בקשה להפחתת סכום ערובה בשל שינוי נסיבות; עוד בפני תגובת המשיב לבקשה ותשובת המבקש.

2. הבקשה להפחתת סכום הערובה מבוססת בעיקרה על הטענה כי נוכח החלטת בית המשפט המחוזי מיום 22.7.2013 לפיה אושרה מכירת זכויות חברת "מגדל גבולות בע"מ" ועל יסוד חישוב שנערך מטעם המבקש הרי שהנושים המאושרים, ביניהם המשיבים יזכו לקבל דיבידנד של מלוא יתרת החובה של החברה כלפיהם ולמצער של כ- 76% מחוב החברה כלפיהם - ומשכך יש הצדקה להפחית סכום הערובה.

3. לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים לא מצאתי לשנות מהחלטתי מיום 2.7.2013 (להלן: "ההחלטה") כך שסכום הערובה יוותר על כנו.

ויוסבר,

4. בהחלטת בית המשפט מיום 2.7.2013 נקבע מפורשות: "העובדה כי קיימת אפשרות ערטילאית שהליך הכינוס יניב כספים לא גורעת מזכותם של המשיבים להיפרע מהמבקש במישור היחסים ביניהם ועל יסוד הסכמתם". (סעיף 18 ג').

וכך בהתאם להחלטת בית המשפט הנ"ל עולה כי השטר (כהגדרתו בהחלטה מיום 2.7.2013) נמסר, בהתאם להסכמת הצדדים, לב יטחון ענין אחד והוא רישומה של הערת אזהרה על שמם של המשיבים - ענין שלא בוצע (סעיף 10 סיפא להחלטה); את עינין זה שב ומאשר המבקש בסעיף 10 לתשובתו לתגובת המשיבים.

יוצא מן הדברים כי השטר הינו בטוחה עצמאית אשר אינה תלויה בכספים אשר יתקבלו ככל שיתקבלו מהחברה.

באותה החלטה אף הובהר כי ממילא המשיבים לא יהיו זכאים להיפרע פעמיים.

5. למען שלמות התמונה יש להזכיר כי באותה החלטה נקבע אף כי גרסת המבקש היא גרסה כמעט קלושה הגובלת בהגנת בדים. (סעיף 16 להחלטה).

6. וכך, אין בהחלטת בית המשפט המחוזי מיום 22.7.2013 כדי להוות שינוי נסיבות המצדיק שינויה של החלטת בית משפט זה שכן, וכפי שעולה מן הדברים לעיל, לא קיים קשר ישיר בין פירות הליך הכינוס לבין השטר הנדון במסגרתו של הליך זה המהווה בטוחה עצמאית.

7. הבקשה נדחית. המבקש יפקיד בקופת בית המשפט בתוך 7 ימים (הפגרה תבוא במינין הימים) את סכום ההפקדה בה תאם להחלטה מיום 2.7.2013;

המבקש יישא בהוצאות המשיבים בגין בקשה זו בסך של 2,500 ₪.

8. המזכירות תדוור בפקס ידני.

ניתנה היום, י"ט אלול תשע"ג, 25 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק זילברמן ואח'
נתבע: שלמה נסים שחר
שופט :
עורכי דין: