ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלי ציון כהן נגד תמה ירדן :


בפני כבוד השופט דוד גדעוני

מבקשים

  1. אלי ציון כהן
  2. שושנה כהן

נגד

משיבים

  1. תמה ירדן
  2. שלמה שלווד
  3. אריק כהן
  4. צביה כהן

החלטה

עיינתי בבקשה למתן צו גילוי מסמכים שהגישו התובעים, בתגובות לה ובתשובה לתגובות. הטענות בבקשה, כמו גם בתגובות ובתשובה, נטענו באורח חסר, כללי וללא פירוט מספק. הבקשה אף לוקה בבלבול בין הנתבעים השונים, הנתבעים 1-2 מזה (תמה ושלווד) והנתבעים 3ו-4 מזה (כהן). לבקשה לא צורף מכתב הדרישה שהופנה לנתבעים 1-2 כמו גם התשובה לדרישה. עניין זה מקשה על ההתייחסות לטענות ככל שהן מופנות כלפי הנתבעים הללו. תגובת נתבעים 3-4 מצדה, לא נתמכה בתצהיר, וממילא אין בה משום תמיכה לטענות שנטענו על ידי נתבעים אלה בתשובתם למכתב הדרישה שהופנה אליהם.

עם זאת, ועל מנת שניתן יהיה לקדם את הליכי הבירור, ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים, אני מורה כדלקמן:

הנתבעים 3-4 (כהן) יגלו לתובעים ויעמידו לעיונם את הסכם הרכישה שנעשה בינם לבין הנתבעת 1 (ירדן תמה) וכן מסמכי עירייה הקשורים להסכם זה, ככל שקיימים. בשים לב לסוגיות השנויות במחלוקת בין הצדדים, ובכלל זה נוכח טענת הנתבעים 3-4 כי לא ידעו אודות הסכסוך בין הנתבעים 1-2 ולבין התובעים, ובכלל זה על טענות התובעים ודרישתם להריסת חלקים מהבנוי, מסמכים אלה רלבנטיים, בפרט בשים לב לאמת המידה המרחיבה הנוהגת ביחס לרלבנטיות בהליכי הגילוי. מובהר כי אין מניעה כי פרטי התמורה בהסכם הרכישה, שעל פניהם אינם רלבנטיים, יושחרו.

אשר למסמך הנדרש מאת המשרד לאיכות הסביבה (בזיקה לנטען בס' 18 לכתב התביעה שכנגד) – הנתבעים 3-4 יתמכו את טענתם (כעולה מתשובת בא כוחם למכתב הדרישה שהופנה אליהם) כי אין בידם מסמך כאמור בתצהיר ערוך כדין. לחלופין יגלו כל מסמך כאמור ויעמידו אותו לעיון התובעים.

אשר לדרישה בדבר "פירוט קשר עסקי לענין 'גרר אייל'" – אכן קיימת אי בהירות מסוימת בניסוחה. עם זאת, בשים לב לטענת הנתבעים 3-4 בכתב התביעה שכנגד כי התובעים מפעילים בשטח המשותף עסק גרירה וזאת שלא כדין, ובשים לב לעתירתם למניעת המשך הפעילות האמורה, מדובר בעניין רלבנטי. הנתבעים 3-4 יגלו לתובעים אם קיימים בידיהם מסמכים כלשהם בקשר עם האמור וככל שקיימים יעמידו אותם לעיון התובעים.

אשר לדיווחי המס – ומשלא נטענה טענה של ממש באשר לרלבנטיות שלהם – לא ראיתי להיעתר למבוקש בהקשר זה.

הנתבעים 3-4 יפעלו להשלמת כל הנדרש מהם כאמור לעיל עד ליום 10.9.13 ובתוך אותו מועד יגישו לתיק בית המשפט הודעה כי פעלו להשלמת כל האמור.

עיון 11.9.13.
ניתנה היום, י"ט אלול תשע"ג, 25 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלי ציון כהן
נתבע: תמה ירדן
שופט :
עורכי דין: