ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עודי שנתאוי נגד שירביט חברה לביטוח בע"מ :


עודי שנתאוי

המבקש

נגד

שירביט חברה לביטוח בע"מ

המשיבה

החלטה

בפניי בקשה למחיקת הודעה לצד שלישי או לחילופין לדחיית הדיון בהודעת הצד השלישי עד לאחר מתן פסק דין בתובענה.
המדובר בתביעת תגמולי ביטוח בעקבות נזק לרכב אשר בוטח על ידי המשיבה, היא הנתבעת בהליך זה, בעת התרחשות התאונות נשוא כתב התביעה. המשיבה הגישה הודעת צד שלישי כנגד המוסך שביצע את התיקונים לרכבו של המבקש לאחר התאונה הראשונה ( להלן: "המוסך").

טענות הצדדים
טענת המבקש, התובע בהליך זה, היא כי תביעתו היא תביעת ביטוח פשוטה, אשר ניתן להכריע בה ללא בירור עובדתי מורכב ואילו הודעת הצד השלישי, מורכבת ומסובכת ודורשת בירור עובדתי ומשפטי משמעותי ועל כן על בית המשפט לעשות שימוש בסמכותו על פי תקנה 222 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד 1984 ( להלן: "התקנות") ולקבוע כי הודעת הצד השלישי תידון לאחר סיום הדיון בתובענה, או לאחר מתן פסק דין בה, ככל שבית המשפט סבור כי הדיון בהודעה זו עלול לסבך את הדיון בתובענה שלא לצורך.
המשיבה מצידה טענה כי המבקש הוא שטען בתביעתו כי התיקון שבוצע ברכבו בעקבות התאונה הראשונה היה רשלני ולקוי והתרחשות התאונה השנייה קשור קשר בל יינתק לעבודה רשלנית זו. על כן, לטענת המשיבה, ראוי לברר את טענותיו אלה של המבקש ביחד עם הודעת הצד השלישי שהגישה המשיבה כנגד המוסך.

דיון והכרעה
תקנה 216 לתקנות קובעת:

"בתובענה שנפתחה במסירת כתב תביעה והוגש בה כתב הגנה, רשאי נתבע ליתן לכל אדם, לרבות אדם שהוא בעל דין בתובענה, הודעה לצד שלישי במקרים אלה:
(1) כשהנתבע טוען נגד הצד השלישי שהוא זכאי להשתתפות או לשיפוי ממנו בשל כל סעד שייפסק נגדו בתובענה;
(2) כשהנתבע טוען נגד הצד השלישי שהוא זכאי כלפיו לסעד הכרוך בנושא התובענה והוא בעיקרו כסעד שמבקש התובע;
(3) כששאלה או פלוגתה בין הנתבע לצד השלישי הכרוכה בנושא התובענה היא בעיקרה כזו השנויה במחלוקת בין התובע לנתבע, ומן הראוי שתיפתר גם ביניהם לבין הצד השלישי.
ייתכן והמבקש יכול היה לבסס תביעתו לתגמולי ביטוח, ללא התייחסות לטיב הטיפול שבוצע במוסך לאחר התאונה הראשונה. יחד עם זאת, התובע הוא שבחר לא רק להזכיר דעתו בעניין טיב הטיפול שקיבל במוסך אלא לטעון כי קיים "... קשר בל יינתק בין העבודות הרשלניות ו/או הפגומות שבוצעו ברכב ובין התאונה דנן" (סעיף 12 לכתב התביעה).
בנסיבות אלה, רשאית המשיבה בצדק להניח כי סוגיה זו, היינו טיב הטיפול ברכב, תידון במסגרת הדיון בתובענה שהגיש המבקש וזוהי פלוגתה שקיימת בין המשיבה לבין הצד השלישי - המוסך.
אשר על כן, אינני סבורה כי יש בצרוף הצד השלישי סיבוך וסרבול של התביעה כפי שנטען בבקשת המבקש ואין מקום להיעתר לבקשתו של המבקש למחיקת ההודעה לצד שלישי או לקבוע כי הדיון בה יתקיים לאחר מתן פסק הדין בתובענה.
ככל שבמסגרת קדם המשפט שיתקיים, יעלה כי שאלת הטיפול שקיבל הרכב במוסך איננה רלוונטית לבירור המחלוקות בין המבקש לבין המשיבה, ניתן יהיה לשקול שוב אם יש מקום לפחות לקיים את הדיון בהודעת הצד השלישי לאחר תום הדיון בתובענה או לאחר מתן פסק דין בה.

אשר על כן הבקשה נדחית, אולם לנוכח האמור בסעיף 9 לעיל, בשלב זה אינני פוסקת הוצאות ושאלת ההוצאות תוכרע בתום ההליך.

ניתנה היום, י"ח אלול תשע"ג, 24 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עודי שנתאוי
נתבע: שירביט חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: