ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סיון פחימה נגד כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום :

בפני כבוד השופט אריאל חזק

מבקשים

1.סיון פחימה
ת"ז: XXXXXX645
2.דוד פחימה
ת"ז: XXXXXX728

נגד

משיבים
1.כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום
2.אייל כהן (נאמן)

בית המשפט, בהחלטות מיום 08.02.13, 07.05.13 ומיום 05.07.13, העניק לחייבים הזדמנו יות להסיר את מחדליהם תוך שהזהיר את החייב ים כי היעדר הודעה על הסרת המחדלים עש וי להוביל לביטול ההליכים בעניינם.

החלטה

צו כינוס ניתן לחייב ים ביום 15.05.11 , ביום 30.05.12 הוכרזו החייבים כפושטי רגל. במסגרת ההכרזה הושת על החייב ים צו תשלומים בסך של 800₪ לחודש.

בית המשפט, בהחלטות מיום 08.02.13, 07.05.13 ומיום 05.07.13, העניק לחייבים הזדמנו יות להסיר את מחדליהם תוך שהזהיר את החייב ים כי היעדר הודעה על הסרת המחדלים עש וי להוביל לביטול ההליכים בעניינם.

ביום 21.08.13 עתר בשנית המנהל המיוחד לביטולם של ההליכים מן הטעם כי החייבים לא הסירו מחלי הם. איפכא מסתברא, החייבים הוסיפו על מחדליהם.

הליכי פשיטת הרגל מקנים לחייבים הזדמנות לשקם את חיי הם, במסגרתם נהנים החייב ים מפריסת חובותי הם ומכך שנושי הם מנועים מלהתדפק על דלתות בית ם השכם וערב ולנקוט נגד ם בהליכי גבייה. יחד עם זאת שומה על החייב ים המבקש ים לחסות תחת הליכי פשיטת הרגל לעמוד בתנאי צו הכינוס. החייב ים בעניינ םו לא טרחו לעשות כן. התנהגות ם של החייב ים עולה לכדי זלזול בוטה ומופגן בהליך המשפטי, כמו גם בנושי הם, עד כדי הכרח בהוצאתם מהליכי פשיטת הרגל

אשר על כן, הריני להורות כדלקמן:

צו כינוס הנכסים ועיכוב ההליכים שניתנו ביום 15.05.11 להגנת ם של החייב ים – בטלים.

בקשת החייבים להכריז עלי הם כפושט י רגל – נדחית.

צו עיכוב היציאה מן הארץ נגד החייבים יבוטל בתוך 60 יום, על-מנת לאפשר לנושים לפעול להשגת צו כאמור בהליכים הפרטניים.

שכרו של הנאמן ישולם לפי תקנות 8(א) ו- 15(ה) לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א – 1981. כן זכאי הכונס הרשמי לשכר השגחה.

הכונס הרשמי יחלק את יתרת הכספים לנושים שתביעותיהם אושרו, בהתאם לסדרי הקדימה שבדין. ככל ולא נבדקו תביעות החוב, יועברו הכספים ללשכת ההוצאה לפועל.

כל סכום נוסף שיתקבל בחשבון פשיטת הרגל של החייבים בשל הפרשי ריבית, ייזקף כשכר טרחת המנהל המיוחד.

המנהל המיוחד משוחרר מתפקידו ככונס לנכסי החייבים.

ניתנה היום, י"ז אלול תשע"ג, 23 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סיון פחימה
נתבע: כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום
שופט :
עורכי דין: