ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עתמאנה ריאד נגד אבו מוך אבר :

2

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

בשא004711/08

בתיק עיקרי: דמ 003365/07

בפני:

כב' הרשם יגאל גלם

תאריך:

19/08/2008

המבקש

עתמאנה ריאד

בעניין:

נ ג ד

המשיב

אבו מוך אברהים

המבקש בעצמו

המשיב בעצמו

נוכחים:

פרוטוקול

הצדדים:

מוסכם כי מאחר והתובע עבד אצל חברת "קרמיקה נכס הכרמל בע"מ" אשר מנהלה הוא המבקש, מוסכם כי כתב התביעה יתוקן, כך שבמקום הנתבע, תהא חברת "קרמיקה נכס הכרמל בע"מ" נתבעת בתיק.

כמו כן מוסכם כי פסק הדין מיום 11.5.2008 – יבוטל.

החלטה

לאור הסכמת הצדדים דלעיל – מבוטל פסק הדין מיום 11.5.2008 וכתב התביעה יתוקן כך שבמקום הנתבע תהא חברת "קרמיקה נכס הכרמל בע"מ" נתבעת בתיק זה.

ניתנה היום י"ח באב, תשס"ח (19 באוגוסט 2008) במעמד הצדדים.

יגאל גלם, רשם

הצדדים מודיעים לבית הדין כי הם מקבלים את הצעת הפשרה כדלקמן:

  1. לסילוק מלא סופי ומוחלט של כל תביעות התובע כנגד חברת "קרמיקה נכס הכרמל בע"מ" (להלן – הנתבעת) ו/או מי מטעמה, ומבלי להודות באמור בתביעה, תשלם הנתבעת לתובע סך של 13,000 ₪.
  1. הסכום הנ"ל ישולם תוך 45 ימים מהיום באמצעות המחאה משוכה לפקודת התובע שתישלח בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובתו, כפר בקה אל גרביה, משולש, 30100.
  1. אם לא ישולם הסכום במועד ישא ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
  1. עם חתימתם על הסכם זה, מצהירים הצדדים שאין להם ולא תהיינה להם יותר כל טענות ותביעות זה כנגד זה ו/או מי מטעמו בגין כל תקופת העבודה ו/או סיומה.
  1. הצדדים מבקשים מבית הדין ליתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה דלעיל, ללא צו להוצאות.

התובע

נציג הנתבעת

פסק דין

אני מאשר את הסכמת הצדדים דלעיל ונותן לה תוקף של פסק דין.

אין צו להוצאות.

ניתן היום י"ח באב, תשס"ח (19 באוגוסט 2008) במעמד הצדדים.

יגאל גלם, רשם