ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד כרמיאל(עציר) :

בפני כבוד השופטת אורית ליפשיץ
המבקשים
מדינת ישראל

נגד

החשודים
מיכאל כרמיאל (עציר)
ע"י עו"ד בן ארי

פרוטוקול

ב"כ המבקשת, לאחר שהוזהר כחוק:
חוזר על הבקשה ומצהיר כי כל האמור בה אמת.
מבקש להגיש לעיון ביהמ"ש את תיק החקירה, וכן דו"ח סודי, אשר מתקבל ומסומן מב/1 ומוחזר לב"כ המבקשת. נותרו 3 פעולות קשורות לאב, מסוכנות ושיבוש, המשיב השתחרר ב-12/12 ממאסר ויש לו מאסר מותנה בר הפעלה, בגין אלימות נגד המתלוננת גרושתו, שמוסרת בעדותה שמאז שחרורו מטרידה , שלח לה הודעות ומסרונים. פעולות 7, 9, 11, 2 קשורות אליו.

ב"כ המבקשת משיב לשאלות ב"כ המשיב:
ש. מתי נשלחה התמונה לגרושתו?
ת. בימים אחרונים
ש. ראיתם את התמונה?
ת. יש התייחסות לחוקר שראה, הציגה את התמונה ש. האם היא נשלחה לפני 5 חודשים?
ת. יש בתיק, אין תיעוד ממתי נשלחה התמונה
ש. לגבי איומים מתי ?
ת. בימים אחרונים
ש. איך הוא איים עליה?
ת. בטל'
ש. בהודעה או שיחה?
ת. הודעות
ש. הן הוצגו בפניכם?
ת. כן
ש. מה נוסח האיומים?
ת. לא אכנס כרגע, יוצג לו , העליבה בזה שאמר שרמוטה זונה, תראי מה יקרה לך עוד 3 חודשים ש. זה היה בהודעה?
ת. כן

ב"כ המבקשת מסכם:
חוזר על הבקשה ומבקש להעתר לה.

ב"כ המשיב מסכם:
מבקש להורות על שחרורו, המבקשת לא הציגה כל ראייה לכך שאכן נעברה עבירת איומים, חברי השיב שעבירת האיומים נעברה עי' שליחת הודעות, לא ייתכן שאין בתיק צילומי ההודעות, היה צריך להציגן לבימש', נכון שיש לו עבר, זה לא מרים חשד, הוא לא מבין מדוע במעצר, הם גרושים 8 שנה, הם נשארו בקשר, התמונה נשלחה אז, מבקש לשחררו היות ואין חשד סביר, ואין צורך להיכנס למסוכנות. היות וחלק מילדיהם עברו להתגורר יחד עם המשיב, ייתכן שהמניע הינו המחלוקת על הילדים, הוא החל לעבוד כמנהל עבודה , המשך עצרו עלול לפגוע בעבודתו. הוא הגיע למשטרה בעצמו, האם סרבה לתת לו ולילד את הבגדים.

החלטה
בפני בקשה לעצור את המשיב ל-4 ימים, על פי הקבוע בסעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) תשנ"ו – 1996 (להלן: "החוק").

על פי הנטען בבקשה, מיוחס למשיב חשד לאיומים כלפי המתלוננת גרושתו, ואם ילדיו ואף שלח לה תמונת איבר מינו החשוף .

כמו כן נטען בבקשה, כי שחרור המשיב יביא לשיבוש הליכי חקירה – ויסכן בטחונו של אדם, או את בטחון הציבור. במהלך הדיון הוצג לעיוני חומר חקירה עליו מתבססת הבקשה, ובכלל זה מידע חסוי שסומן בפרוטוקול מב/1, בו פורטו פעולות החקירה הנדרשות והמחייבות לכאורה מעצר המשיב עד לסיומן.

ב"כ המשיב טען כי אין חשד סביר ויש לשחרר את המשיב. התמונה שנשלחה הינה מלפני כ-5 חודשים, והיא נשלחה שלא על מנת לאיים. כל האיומים הנטענים הינן באמצעות הודעות כתובות בווטס אפ או מסרונים, והיות ואין למשטרה העתקם, אין ראיות כלל כנגד המשיב ואין מקום כלל לדון בעילת המסוכנות.

לאחר שבחנתי את הבקשה ובכלל זה את חומר החקירה והמידע החסוי שהובא לעיוני, שוכנעתי כי קיים חשד סביר שהמשיב עבר את העבירות המיוחסות לו בבקשה וכי מתקיימת עילת מעצר כנגדו בשל העובדה כי:
קיים יסוד סביר לחשש שהמשיב יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור והכל כקבוע בסעיף 13 (א) לחוק. המדובר בחשוד אשר שוחרר ממאסר ב-12/12 , בגין תקיפתה של אותה מתלוננת.

יאמר מיד כי לעניין החשד הסביר שהמשיב עבר את העבירות המיוחסות לו אכן מדובר בחשד, שיש לו אחיזה בחומר החקירה ואין המדובר בהשערה בעלמא.
מחמת מסוכנותו של המשיב, כפי שזו עולה מהבקשה והחומר החסוי שהועמד לעיוני, ובשל כך שלא הוצגה בפניי כל חלופת מעצר, לא מצאתי כי יש להעדיף, בשלב זה, את שחרורו של המשיב בערובה על פני מעצרו.

ואולם, לא שוכנעתי כי יש מקום, בשלב זה של החקירה, להעתר לבקשה במלואה הן משום שרק מקצת מפעולות החקירה מצדיקות את מעצר המשיב, בשל החשש מסיכולן, מחד והן בשל כך שאין הצדקה, בשלב זה, לנוכח היקף החקירה, להורות על מעצרו של המשיב לכל פרק הזמן המבוקש, בשל החשש למסוכנותו, מאידך.

לפיכך ומכל האמור, הנני מורה על מעצרו של המשיב עד ליום 15.8.13 בשעה 13.00.

ניתנה והודעה היום ז' אלול תשע"ג, 13/08/2013 במעמד הנוכחים.

אורית ליפשיץ, שופטת


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: כרמיאל(עציר)
שופט :
עורכי דין: