ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עזבון המנוחה בטי שוורץ נגד ביטוח ישיר חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד הרשמת שרון הינדה

תובעים

  1. עזבון המנוחה בטי שוורץ
  2. ברנרד שוורץ

נגד

נתבעת

ביטוח ישיר חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בקשה מטעם הנתבעת למינוי מומחה בתחום הפנימי, בגין התובעת 1 – המנוחה בטי שוורץ ז"ל [להלן – המנוחה].

בהתאם לסמכותי בתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי יש מקום למנות מומחה בתחום הרפואה הפנימית לבחינת תוחלת חייה של המנוחה עקב מצבה הרפואי עובר לתאונת הדרכים מיום 18.1.12, וללא קשר אליה.

לפיכך אני ממנה בזאת את דר' יאיר ירושלמי, כמומחה רפואי בתחום הרפואה הפנימית, על מנת שיחווה דעתו בדבר מצב ה הרפוא י של המנוחה, עובר לתאונת הדרכים וללא קשר אליה.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס לעברה הרפואי של המנוחה ולקבוע האם יש בו כדי להשפיע על תוחלת חייה ולגרום לקיצור תוחלת חייה [לולא קופחו חייה בתאונה] , ואם כן – באיזה שיעור. כמו כן יתייחס המומחה לשאלה האם היה במצבה הרפואי כדי להותיר ב מנוחה נכות כלשהי – זמנית ו/או קבועה, ואם כן – באיזה שיעור, והאם היה בו כדי להשפיע על כושר תעסוקתה.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.

הנתבעת תישא בשלב זה בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו ההליכים המקדמיים ביניהם בהתאם להחלטה מיום 9.1.13.

בנוסף לאחר קבלת חוות דעת המומחה יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובעים יגיש ו לתיק תחשיב נזק בתוך 60 ימים מקבלת חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובע.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

בתוך 10 ימים מהגשת תחשיב הנזק של הנתבעת, יגישו הצדדים הודעה משותפת בדבר סיום ההליכים המקדמיים ביניהם על מנת שניתן יהיה לקבוע התיק בפני שופט.

תז"פ 2.3.14.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, ז' אלול תשע"ג, 13 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עזבון המנוחה בטי שוורץ
נתבע: ביטוח ישיר חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: