ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שושנה שושנה גיר נגד שושנה שושנה גיר :

בפני כבוד השופט זכריה ימיני

מבקשים

1. שושנה גיר

נגד

משיבים
1. ג'קי מרדכי גיר

2. בנק לאומי בע"מ

3. בנק הפועלים בע"מ

4. בנק מזרחי טפחות

5. בנק ירושלים

6. הבנק הבינלאומי רמלה

הודעה

הודעה

בהוראת סגן הנשיאה:

התיק נקבע לדיון ליום 03.12.13 שעה 09:00 בפני כבוד השופט זכריה ימיני.

המבקש יצרף בתוך 14 יום מהיום רשימת מיטלטלין עדכנית נשוא הבקשה / אסמכתאות כגון קבלות ו/או תעודות אחריות התומכות בטענה לבעלות במיטלטלין נשוא הבקשה, לחילופין, תצהיר המפרט מדוע אין בידי המבקש אסמכתאות לתמיכה בטענה לבעלות במיטלטלין נשוא הבקשה [במקרים בהם לא צורפו].

מקום בו לא פורטה כתובתו של החייב יהא המבקש חייב בביצועה של מסירה אישית של התובענה, הבקשה לסעד זמני ככל שהוגשה כזו והודעה זו בתוך 30 יום מהיום. אישור המסירה יומצא על ידי המבקש לתיק בית המשפט במקרה האמור בתוך 40 יום מהיום. מובהר בזאת כי מקום בו לא צוינה כתובתו של החייב לא יעלה בידי המזכירות להמציא את המסמכים לידיו.

המשיב יגיש תשובתו בתוך 30 יום.

משיב שנתן הסכמתו בכתב- פטור מהתייצבות לדיון .

משיב אשר מתנגד לבקשה- יפרט את התנגדותו ואם בכוונתו לחקור את המבקש והמצהירים.

5. תשומת לב הצדדים להוראות תקנה 256 א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 לפיה אם לא הגיש המשיב תשובה ולא ביקש לקיים דיון עד תום המועד להגשת תשובה , רשאי בית המשפט ליתן החלטה על יסוד המרצת הפתיחה בלבד אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.

התיק יובא לעיון בפני כבוד השופט זכריה ימיני 20 ימים לפני מועד הדיון שנקבע.

בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.


מעורבים
תובע: שושנה גיר
נתבע: שושנה גיר
שופט :
עורכי דין: