ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יגאל שמחון נגד הוכמן :


בפני כבוד השופט הבכיר זיאד הווארי

המבקש/ הנתבע 1:

ציון דהן

נגד

המשיב/ התובע:

יגאל שמחון

החלטה

1. בפניי בקשה של הנתבע מס' 1 (להלן: "המבקש") כנגד התובע (להלן: "המשיב"), למינוי מומחה מודד וכן למתן צו לגילוי מסמכים ספציפיים.

2. המבקש נימק את בקשתו בכך, כי כבר מתחילתו של הליך זה מתנהל המשיב בחוסר ניקיון כפיים באשר למסמכים הספציפיים שאת גילוים מבוקש כוללים, בין היתר , כתב אישום, פרוטוקולים וגזר דין בהליך פלילי אשר התנהל כנגד המשיב במסגרת הבנייה ללא היתר על גג ביתו . לטענת המבקש, מסמכים אלה יש בהם כדי להוכיח את חוסר ניקיון כפיו של המשיב. לעניין מינוי מודד מטעמו , טען המבקש כי על מנת לבחון את העובדות אשר נוגעות לשאלה הבסיסית מהו שטח ביתו הבנוי של כל אחד ואחד מן הצדדים, מתבקש בית המשפט להורות על מינוי מודד מומחה אשר בדרך של מדידה בפועל בתוך הבית של המשיב, ניתן יהיה לגלות באופן ברור, סופי ומוחלט מהו שטח ביתו הבנוי של המשיב לעומת המותר בתכנית הבנייה.

3. חרף העובדה כי הבקשה הומצאה למשיב, הוא לא הגיב לה ומכאן החלטתי בהעדר תגובה של המשיב.

4. לאחר שעיינתי בבקשה, כתבי בית הדין ובכל טענות המבקש, הנני מחליט כדלקמן:

א. לעניין מינוי מומחה:
אציין תחילה, כי אין התנגדות מטעם המשיב להתיר למודד מטעם המבקש לבצע מדידה חיצונית בשטח של המשיב, אולם התנגדותו לאפשר למודד זה לערוך מדידות בתוך ביתו ומכאן נדרשת הכרעה בשאלה זו.

כאמור, המבקש סבור כי יש להתיר למודד מטעמו לערוך מדידות בתוך הבית וזאת על מנת להוכיח את חוסר ניקיון כפיו של המשיב, מאחר ולטענתו המשיב בנה ללא היתר על גג ביתו חלקים נוספים להגדלת והרחבת ביתו, תוך שימוש במלוא זכויות הבנייה של המבקש.

מעיון בתביעה עולה, כי הסעדים המבוקשים על ידי המשיב נוגעים לזכויותיו הקנייניות של המשיב במקרקעין נשוא התביעה, לרבות זכויות הבנייה אותם רכש המשיב מאת מר אלי מזרחי. כמו כן עוסקת התביעה בהיבטיו המשפטיים של הסכם השיתוף, באכיפתו, וכן בשאלה באם ניתן להחילו על חל יפיהם של הצדדים לאותו הסכם ובאם לאו.

נראה לי כי טענותיו של המבקש אינן רלוונטיות לסעדים המבוקשים בתביעה, וכאן המקום להזכיר כי המדובר בתביעה לסעד הצהרתי המצהיר על זכויות קנייניות, ואין בפניי הליך אחר אשר עוסק בשימוש או בניצול זכויות בנייה על פי היתר בנייה כדין או בחריגה ממנו, על כן טענותיו של המבקש בהקשר זה רלוונטיות להליך אחר ולא להליך הנדון בפניי. להדגיש כי התביעה עסקינן עוסקת בין היתר בחלוקת המקרקעין בין הבעלים הרשומים ואין כל זיקה או נגיעה לבנייה שנעשית בתוך חלקת המשנה שנפלה בחלקו של כל אחד ואחד מהבעלים של המקרקעין. סבור אני, כי הדבר המהותי והרלוונטי לסעדים נשוא התביעה, הינו מדידת הגבולות של החלק המסויים במקרקעין אשר נפל בחזקתו ובשימושו הייחודי של כל אחד מהבעלים במקרקעין, אף מדידה זו תהא רלוונטית, רק אם ייקבע בהמשך כי הסכם השיתוף אינו מחייב את המבקש ואת שאר הנתבעים.

בהינתן האמור, הנני דוחה את בקשת המבקש להתיר למודד מטעמו לערוך מדידות בתוך ביתו של המבקש. כמובן מותר למודד מטעם המבקש לערוך מדידה חיצונית בשטח של המשיב וזאת לאחר תיאום מראש עם המשיב או בא כוחו.

ב. לעניין גילוי מסמכים ספציפיים:

כאמור, המבקש עותר להורות למשיב להמציא לו מסמכים ספציפיים הכוללים בין היתר בקשה לקבלת העתק מכתב האישום ופרוטוקולים וגזר הדין בהליך הפלילי אשר התנהל כנגד המשיב במסגרת הבנייה ללא היתר על גג ביתו של המשיב, לדידו של המבקש מסמכים אלה נועדו להוכיח את חוסר ניקיון כפיו של המשיב תוך שהוא פועל בניגוד להוראות החוק. גם כאן סבור אני כי יש לדחות את הבקשה, וזאת בשל חוסר רלוונטיות של המסמכים הנדונים לסעדים המבוקשים בתובענה שלפנינו. מסמכים אלה עוסקים בבנייה שביצע המשיב בתוך חלקת המשנה שנפלה בחלקו על פי הסכם השיתוף, ואין אנו דנים כאמור במסגרת התביעה הנדונה במה שנעשה בתוך חלקת המשנה שנפלה בחלקו של המשיב ובאם הבנייה שביצע המשיב נעשתה כדין או בניגוד לחוק. עניינים אלה מקומם בהליך אחר.

אשר על כן, גם לעניין הבקשה לקבלת מסמכים ספציפיים דינה של הבקשה להידחות.

5. בהינתן כל האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה על שני חלקיה.
מאחר והמשיב לא הגיש כל תגובה לבקשה, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כך, בנסיבות אלה וחרף העובדה כי דחיתי את הבקשה על שני חלקיה, אינני עושה צו להוצאות.

6. המזכירות תמציא החלטתי זו לצדדים.

ניתנה היום, ז' אלול תשע"ג, 13 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יגאל שמחון
נתבע: הוכמן
שופט :
עורכי דין: