ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צביה גלזר נגד קטי איבטרוב :

בפני כבוד השופט דוד גדעוני

תובעים

צביה גלזר

נגד

נתבעים

קטי איבטרוב

החלטה

לפני התנגדות לביצוע שטר שהוכתר "שטר חוב לביטחון בלבד" על סך של 6,000 ₪.

בהתנגדות ובתצהיר שהוגש בתמיכה לה נטען, למיטב הבנתי ובין היתר , כי הנתבעים שכרו דירה מהתובעת, כי שילמו את מלוא חובותיהם בקשר עם השימוש בדירה (ארנונה, ועד וכיו"ב), כי המחאות שהפקידו בידי התובעת חזרו לאחר שהוגע על כך מראש לתובעת ומשום שהסכום שנותר לתשלום בגמר החשבון היה נמוך מסכום ההמחאות, כי 2000 ₪ שולמו לתובעת במזומן, וכי הנתבעים נאלצו לעזוב את הדירה קודם לסיום תקופת השכירות בשל ליקויים שונים שהתגלו בה ובאופן שגרם להם לנזקים.

אף שהטענות נטענו באורח שמקשה על הבנת הדברים במלואם, ואף שמחלק מההתייחסויות נראה כי אפשר וגם לשיטת הנתבעים נותר חוב מסוים כלפי התובעת (אף שלפי הטענה בסכום נמוך מסכום השטר שהוגש לביצוע, הגם שבמקומות אחרים מעלים הנתבעים טענות גם ביחס לסכום זה), במכלול הטענות יש כדי להקים הגנה לכאורה בתביעה על פי שטר.

כידוע, בשלב זה אין לבדוק כיצד יוכחו הטענות ואין להיכנס בשלב זה לבחינת מהימנות גרסת ההגנה. די בכך שהתצהיר מגלה הגנה אפשרית, ולו בדוחק, כדי שתינתן לנתבע רשות להתגונן.

בנסיבות העניין, ולאור האמור בתקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, ("התקנות"), מצאתי כי מוצדק לקבל את ההתנגדות על יסוד הבקשה בלבד.

משכך, ושמתקיימות בתובענה הוראות תקנה 214ב(א) לתקנות, תידון התובענה כתובענה בסדר דין מהיר לפי הוראות חלק ג', פרק ט"ז1 לתקנות. הצדדים יפעלו להגשת כל המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 214ב1 לתקנות עד ליום 30.9.13.

הדיון בתובענה נקבע ליום 11.12.13 שעה 0900.

על בעלי הדין להתייצב במועד הדיון.

בעלי הדין ייערכו לסיום התיק במועד הדיון, בין בפשרה ובין בשמיעת ראיות.

בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון) או נוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר, לפי העניין, אשר יצאו מלפני נשיאת בית המשפט העליון. בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.

עיון 5.10.13.

ניתנה היום, ז' אלול תשע"ג, 13 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: צביה גלזר
נתבע: קטי איבטרוב
שופט :
עורכי דין: