ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אביטל גולדשטיין נגד כונס נכסים רשמי תל אביב :


לפני כבוד השופט יחזקאל קינר

בעניין: פקודת פשיטת הרגל
ובעניין: (להלן "ה חייב")

המבקש:

אביטל גולדשטיין

נגד

המשיב:

כונס נכסים רשמי תל אביב

החלטה

בפני בקשה לפי ס' 19א לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם -1980.
המבקש מבקש בבקשתו לאשר הסדר פשרה, לפיו ישולמו 30% מסך החובות שלו שעומדים על סך כ-1.4 מיליון ₪ לאחר אישורם על ידי הנאמן. החייב הודיע כי כל חובותיו הינם בדין רגיל, וכי אין לו חובות בדין קדימה.

לאור האמור בבקשה ובתגובת הכנ"ר, אני מורה כדלקמן:

1. עו"ד אהד בתרון מתמנה כנאמן לביצוע ההסדר והתחייבותו הכללית אצל הכנ"ר תשמש גם לצורך תפקידו זה. שכר הנאמן ישולם על ידי המבקש, בהתאם לתקנות השכר, בנוסף לסכום המוצע לנושים במסגרת ההסדר (אבהיר כי אינני נעתר עקרונית למינוי נאמנים להסדר המוצעים על ידי חייבים, ולכן לא מונה עו"ד גולדבלט-לוי, תוך שאני מדגיש כי אין בכך כדי להמעיט באופן כלשהו בכישוריו וביכולתו)..

2. אני מורה על כינוס אסיפות נושים שתתקיימנה תוך 75 יום במשרדי הנאמן להסדר.

3. אני מאמץ במלואן את הצעות הכנ"ר בנושא הפרסומים והמסירות האישיות לנושים כמפורט בסעיף 2 לתגובת הכנ"ר, ואני מורה למבקש לקיימן בדקדקנות ובקפדנות, לרבות לוחות הזמנים המפורטים שם.

4. על המבקש להפקיד בקופת הנאמן תוך 7 ימים ממועד החלטה זו סך של 5,000 ₪ שיהוו מקדמה על חשבון תשלום הוצאות ההסדר ופירעון החובות בהתאם להסדר המוצע.
5. המבקש ישלם לקופת הנאמן סכום חודשי של 850 ₪ לחודש החל ממועד החלטה זו ועד מועד הדיון בתוצאות אסיפת הנושים.

6. אני מעכב את יציאתו של המבקש מן הארץ למשך כל התקופה בה יעמוד צו עיכוב ההליכים בתוקף (ר' סעיף 7 להלן). על המבקש להפקיד את דרכונו אצל הנאמן מיידית ולא יאוחר מיום 20.8.13.

7. ההליכים המשפטיים הננקטים על ידי הנושים הבלתי מובטחים נגד המבקש יעוכבו עד למועד הדיון בתוצאות אסיפת ההסדר, וזאת לאחר שיתקבל אישור הנאמן כי המבקש הפקיד בידו את הסכום הנזכר בסעיף 4 לעיל ואת דרכונו.
למען הסר ספק, נדרשת החלטה נוספת של בית משפט זה לאחר שיתקבל האישור הנ"ל של הנאמן, על מנת שעיכוב ההליכים ייכנס לתוקף.

8. המבקש מוזהר כי אי מילוי חיוב מהחיובים הנזכרים לעיל עלול להביא לביטולו המיידי של צו עיכוב ההליכים שניתן לעיל. על הנאמן לדווח לבית המשפט תוך 60 יום על עמידת המבקש בחיוביו.

9. דיון בבקשה ובתוצאות אסיפות הנושים בעניינה נקבע ליום 24.12.13 שעה 12:00. הנאמן יגיש עד ליום 10.12.13 לבית המשפט ולכנ"ר דו"ח על התנהלות הליכי ההסדר, על אסיפות הנושים שכונסו ותוצאותיהן.

5129371
54678313

10. המזכירות תשלח החלטה זו בדחיפות למבקש, לכנ"ר ולנאמן.

11. למען הסר ספק, ימי הפגרה נמנים במניין כל הימים הנ"ל.

ניתנה היום, ז' אלול תשע"ג, 13 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אביטל גולדשטיין
נתבע: כונס נכסים רשמי תל אביב
שופט :
עורכי דין: