ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שירביט חברה לביטוח בע"מ נגד כונס נכסים רשמי תל אביב :

בעניין:

ובעניין:

ובעניין:

ובעניין:

ובעניין:
חוק החברות, תשנ"ט-1999

תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב-2002

שירביט חברה לביטוח בע"מ

פסגות בית השקעות בע"מ

ארבל הפקדות בע"מ

כונס נכסים רשמי תל אביב

החלטה

עיינתי בבקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350 החברות, התשנ"ט-1999, (להלן: "החוק"). מבלי להביע עמדה בשלב זה, האם הבקשה ראויה להליך של הסדר נושים לפי סעיף 350 לחוק אזי הסעדים המבוקשים בה אינם הולמים הליך לפי סעיף 350 לחוק ודוק .

בהתאם להליך דנן, מוסמך בית המשפט ליתן אישור להסדר נושים, כפוף לעמידה בתנאים וקיום הליכים שונים הכל כקבוע בחוק ובתקנות שבכותרת הבקשה. דא עקא, בבקשה מתבקש בית המשפט ליתן סעדים אופרטיביים כמפורט בסעיף 4(1-4), אך אלה חורגים מגדר הקבוע בדין.
מעבר לכך; בבקשה לפי סעיף 350 לחוק, על המבקש לעתו ר לקבלת אישור בית המשפט לכינוס אסיפות בעלי מניות ונושים, לפי העניין, לשם אישור הסדר נושים, אך כזאת אין בבקשה שלפניי .
זאת ועוד; גם הסעד המבוקש בשולי סעיף א לבקשה, אינו ממין העניין שכן בכל מקרה יש לכנס אסיפות נושים ובעלי מניות, וזאת בין אם הוגשו התנגדויות ובין אם לאו. לכן, אין מקום לפרוצדורה המבוקשת.

משכך, דין העתירה במתכונתה הנוכחית להימחק. בטרם מחיקה, ניתנת אפשרות לב"כ המבקשת להתייחס לאמור וזאת יעשו תוך שבעה ימים.
המזכירות תודיע על ההחלטה.
מעקב מזכירות.
ניתנה היום, ז' אלול תשע"ג, 13 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שירביט חברה לביטוח בע"מ
נתבע: כונס נכסים רשמי תל אביב
שופט :
עורכי דין: