ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אדוארד סורילוב נגד דני - הי (מטווחי קיסריה) בע"מ :

בפני כבוד השופטת קרן אניספלד

תובעים

אדוארד סורילוב
ת.ז. XXXXXX751

נגד

נתבעים

חברות 511923294

  1. דני - הי (מטווחי קיסריה) בע"מ
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ
  3. חברת השמירה בע"מ (5100954987)
  4. הראל חברה לביטוח בע"מ
  5. מדינת ישראל - משרד הבריאות

החלטה

בהתאם לסמכות שניתנה לי בסעיף 5 לתקנות בתי המשפט (מחלקה לניתוב תיקים), התשס"ב– 2002, ההני מורה כדלקמן:

התיק נקבע לישיבת קדם-משפט ליום 30/01/14 בשעה 09:00 בפני כבוד השופטת קרן אניספלד .

מעיון בתיק עולה שעל אף חלוף המועד לא הוגש כתב הגנה מטעם נתבעת 2. התובע יצרף אישורי מסירה המעידים על המצאת כתבי בי-דין לנתבעת 2 עד יום 03/10/13. בהיעדר הודעה ו/או בקשה כאמור תמחק התביעה כנגד נתבעת 2 מחוסר מעש.

מעיון בתיק עולה כי לא צורף ייפוי כוח על יד ב"כ הנתבעים, יש להגיש ייפוי כוח לאלתר.

בעלי-הדין יתייצבו לדיון באופן אישי, כשהם ערוכים למתן עדות כאמור בתקנה 146 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות").

היה ומי מבעלי-הדין הינו המדינה או תאגיד, יתייצב לדיון נציג מטעמו של בעל-דין זה הבקיא בעובדות ומוסמך לקבל כל החלטה בכל עניין הקשור בתיק ובדרך שמיעתו על-אתר. נציג כאמור יהיה פטור מהתייצבות לדיון שנקבע אם המציא לבית-המשפט ולצד שכנגד, לא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד הדיון, התחייבות בכתב כי נציג מטעמו הבקיא בפרטי התובענה ומוסמך להחליט בעניינה יהיה זמין במס' טלפון, המפורט בהודעתו, בזמן הישיבה המקדמית.

תוצאות אי-התייצבות לקדם-משפט תהיינה כאמור בתקנה 147 לתקנות.

ניתן בזאת צו הדדי לגילוי מסמכים. הליכי גילוי ועיון במסמכים יבוצעו על-ידי הצדדים ויושלמו ביניהם תוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו.

בעל-דין המבקש לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן תוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו. הצד שכנגד ישיב על שאלון כאמור תוך 30 יום נוספים.

כל בקשה בכל עניין מן העניינים המפורטים בתקנה 143 לתקנות, לרבות בקשות מקדמיות מכל סוג תוגש בסמוך ככל האפשר להיווצרותה של עילת הבקשה, ולא יאוחר מ-30 יום קודם למועד הדיון שנקבע. על הבקשה והתגובה לה יחול האמור בתקנות 241-240 לתקנות.
על בקשות כאמור ועל הדיון בקדם-משפט יחול האמור בתקנה 149 לתקנות.

על מנת לייעל את ההליך ולפשטו רשאים הצדדים להגיש לבית-המשפט הודעה על הסדר דיוני שאליו הגיעו בכל עניין הקשור להליך או לאופן בירורו. הודעה על הסדר דיוני כאמור תוגש עד 10 ימים קודם למועד קדם-המשפט. לא יתקבל הסדר דיוני שכל תכליתו הארכת המועדים שנקבעו בהחלטה זו.

כל בקשה, הודעה או מסמך אחר אשר יוגשו על-ידי מי מבעלי-הדין יומצאו במישרין לצד שכנגד, בד-בבד עם הגשתם לבית-המשפט.

כל מסמך שיש להגישו על פי החלטה זו או על פי התקנות והוגש באיחור מבלי שהתבקשה וניתנה ארכה לכך – לא יקובל על ידי המזכירות לתיק בית המשפט.

ניתנה היום, ז' אלול תשע"ג, 13 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אדוארד סורילוב
נתבע: דני - הי )מטווחי קיסריה( בע"מ
שופט :
עורכי דין: