ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עפר אהרון נגד דורון כהן :

בפני כבוד השופט דוד גדעוני

התובע

עפר אהרון

נגד

הנתבע

דורון כהן

החלטה

הנתבע עתר לסילוקה של התביעה על הסף ולחלופין למתן פרטים נוספים. התובע הגיב לבקשה והנתבע השיב לתגובה.

לאחר שעיינתי בכל אלה דעתי היא שדין הבקשה למתן פרטים נוספים להתקבל.

במוקד התביעה עומדת טענת התובע כי הצדדים הסכימו להיכנס ל"מיזם משותף ביבוא ושיווק חלקי חילוף" וכי סוכם שישקיעו במיזם בחלקים שווים ושיתחלקו ברווחים בחלקים שווים. טענה זו של התובע – שהיא העומדת בלב לבו של כתב התביעה – היא כללית ואינה מפורטת דיה. התובע אינו מפרט אימתי נעשתה ההתקשרות בין הצדדים (ולוּ על דרך ההערכה תוך ציון חודש ושנה); מה היו פרטי ההסכמה לבד מהתיאור הכללי האמור; מה היה תפקידו של כל אחד מהצדדים במיזם (בעצמו או באמצעות עסקו); מה היה אופן פעולתו המיועד של המיזם – למשל, ממי הוסכם כי ירכוש, מי היו לקוחותיו המיועדים, כיצד צריך היה הת ימחור להיעשות, כיצד היו הצדדים לו צפויים להרוויח, מה הוסכם לגבי אופן קבלת החלטות במסגרתו וכיו"ב. גם ביחס לפעולת הצדדים בעקבות ההסכמה האמורה טען התובע באורח כללי בלבד. התובע טען כי העביר לנתבע כספים שונים לצורך פעילות המיזם וכי הנתבע לא עמד בתנאים שהוסכמו ו"לא השקיע את חלקו במיזם במלואו". התובע לא טען למשך איזה תקופה, ולוּ לערך, פעל המיזם המשותף ומה כללה הפעילות המשותפת בפועל. התובע לא טען באורח ברור דיו אילו סכומים העמיד לטובת המיזם ומתי הועבר כל סכום לידי הנתבע (זולת הפנייה ל"דוח יתרות" שאיננה ברורה די צורכה). התובע לא טען מה הסכום שהשקיע הנתבע במיזם (זולת הטענה שלא השקיע את מלוא חלקו), מתי וכיצד נעשתה ההשקעה על ידי הנתבע, כיצד, אם בכלל, נעשתה ההתחשבנות בקשר עם ההשקעה ו/או הרווחים באורח שוטף, ומתי, לטענת התובע, הפר הנתבע את ההסכם הנטען.

אף שניתן לדלות פרטים כאלה ואחרים בעניינים אלה משברי מידע המצויים פה ושם בכתב התביעה, התמונה העולה מכתב התביעה ביחס למיזם ופעילות הצדדים במסגרתו, היא חלקית וחסרה. דומני כי בנסיבות העניין נחוצים הפרטים הנוספים על מנת לייעל את הליכי הבירור ועל מנת שניתן יהיה, לאחר הגשת כתב ההגנה, למקד ולצמצם את הפלוגתות שבין הצדדים.

אשר על כן, אני מורה כי על התובע להמציא לבית המשפט ולנתבע במישרין, בתצהיר ערוך כדין, פרטים נוספים בעניינים שפורטו לעיל, וזאת עד ליום 15.9.13.

כתב ההגנה יוגש עד ליום 15.10.13.

להשלמת התמונה יצוין כי לא מצאתי ממש בטענות הנתבע בקשר עם המסמכים שצורפו לכתב התביעה וקבילותם, שמקומן אינו כעת, ואינני סבור כי בנסיבות העניין יש מקום לנקוט בסעד החריף של סילוק התביעה על הסף.

הוצאות הבקשה יובאו בחשבון במסגרת פסק הדין בתובענה.

ניתנה היום, ז' אלול תשע"ג, 13 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עפר אהרון
נתבע: דורון כהן
שופט :
עורכי דין: