ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טליה פרס אופק נגד חברת מוסדות חנוך תרבות ושקום שכונות בתל אביב :

בפני כבוד השופטת סיגל רסלר-זכאי

תובעים

טליה פרס אופק

נגד

נתבעים

  1. חברת מוסדות חנוך תרבות ושקום שכונות בתל אביב
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

משהצעת הפשרה נדחתה על ידי מי מהצדדים – ישיבת יום 28 אוקטובר 2013 בפני כבוד השופטת סיגל רסלר-זכאי, מבוטלת בזאת.
לא מצאתי בתיק בקשה מיום 20 מאי 2013 לעיון ספציפי אנא שגרו בשנית.
התובעת תגיש לתיק בית המשפט ובמישרין לב"כ הצד שכנגד תצהירי עדות ראשית מטעמה בצירוף תיק מוצגים וחוות דעת במידה והן חלק מראיותיה וזאת עד ליום 1 נובמבר 2013.
הנתבעים יעשו כן עד ליום 15 דצמבר 2013. צד ג' יעשה כן עד ליום 1 פברואר 2014. תצהירי חוקרים יוגשו בתוך המועד הנ"ל במעטפה סגורה ישירות ללשכתי, שאם לא כן לא תותר הגשתם. מובהר כי, על החוקר יהיה להתייצב לדיון עם כל דוחות החקירה וכל חומר הגלם שהיווה בסיס לדוחות שנערכו לבקשת הנתבעים גם אם לא נערכו ע"י החוקר שערך התצהיר. היה ולדעת הנתבעים אין מקום לזמן החוקר עם כל דוחות החקירה, שכן, אין מקום לגלות את כולם ו/או את כל תוכנם – תוגש בקשה בעניין זה לביהמ"ש בתוך המועד שנקבע להגשת הראיות. היה ותוגש בקשה כאמור, יצורפו לה, במעטפה סגורה, לעיון ביהמ"ש בלבד, אותם דוחות ו/או אמירות בדוחות, אשר אין מקום לחושפם.

תיקי המוצגים והנספחים מטעם הצדדים יוגשו כשהם ממוספרים לפי סדר עולה על מנת להקל על מהלך שמיעת הראיות, הסיכומים ופסק הדין. ככל שכמות המסמכים שתוגש ע"י מי מהצדדים במסגרת הראיות ותיקי המוצגים גם יחד תעלה על 50 עמ' – יש להגיש בנוסף עותק כרוך ומדוגלן ע"מ שלא יסרק, אלא יתויק בתיק הנייר.

בקשה לזימון עד ללא תצהיר תוגש במועד הקבוע להגשת הראיות בצירוף תצהיר המאמת סירוב העד המבוקש ליתן תצהיר ובצירוף תמצית עדותו.
צד המבקש לחקור מומחה יודיע על כך בתוך המועדים הנ"ל.
צד המתנגד להגשת מסמך מכל סיבה שהיא לרבות הגשתו ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 10 ימים ממועד קבלת המסמך, שאם לא כן, יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו). הכוונה הן למסמכים שצורפו לתצהירים והן למסמכים שצורפו לתיקי מוצגים.

היה והצדדים לא יגיעו להסכמה באשר להתנגדויות – יגיש הצד המתנגד את התנגדותו בתוך 7 ימים נוספים. העתק ההודעה יוגש במקביל לצד שכנגד, אשר יהא רשאי להגיב תוך 7 ימים ממועד קבלת ההתנגדות.
לזמן ישיבת קדם משפט ליום 3 אפריל 2014, שעה 09:00. הצדדים ישקלו במקביל העברת ההליך לגישור.

ניתנה היום, ז' אלול תשע"ג, 13 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: טליה פרס אופק
נתבע: חברת מוסדות חנוך תרבות ושקום שכונות בתל אביב
שופט :
עורכי דין: