ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מתילדה מרעי מומחד ז"ל(המנוח) נגד מרעי מומחד :


בפני כבוד הרשם יוחנן גבאי

תובעים

  1. מרעי מומחד
  2. אחמד מרעי
  3. סוהא מרעי
  4. סוהאד מרעי
  5. סובחי מרעי
  6. עזבון המנוחה מתילדה מרעי ז"ל

נגד

נתבעים

1. סוהעד מרעי

2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפניי בקשת הנתבעת 2 למינוי מומחה בתחום הרפואה הפנימית למנוחה מתילדה מרעי ז"ל, ללא קשר לתאונת הדרכים נשוא התובענה, מיום 23.2.11, בעטייה נפטרה הגב' מרעי ז"ל [להלן – התאונה והמנוחה בהתאמה].

בתוקף סמכותי על פי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – התקנות) ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום ה רפואה הפנימית.

לפיכך, אני ממנה בזאת את פרופ' מרדכי רביד, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הרפואה הפנימית, על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבה הרפואי של ה מנוחה עובר לתאונה וללא קשר אליה.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס לעברה הרפואי של התובעת ולקבוע האם יש בו כדי להשפיע על תוחלת חייה ולגרום לקיצור תוחלת חייה, ואם כן – באיזה שיעור. כמו כן יתייחס המומחה לשאלה האם יש במצבה הרפואי כדי להותיר בתובעת נכות כלשהי – זמנית ו/או קבועה, ואם כן – באיזה שיעור, והאם היה בו כדי להשפיע על כושר תעסוקתה.

המומחה מתבקש להתייחס גם לטענת התובעים לפיה עובר לתאונה עתידה היתה המנוחה לעבור ניתוח להשתלת כליה, ולהצלחתו המשוערת של הניתוח והשפעתו על תוחלת חייה של המנוחה, ככל שהדבר מצוי בתחום התמחותו.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.

בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו ההליכים המקדמיים ביניהם בהתאם להוראות הבאות:

ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 ימים מהיום, ועיון בהם תוך 60 ימים מהיום.

כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד, יעשה כן תוך 30 ימים מהיום, והצד שכנגד ישיב עליו תוך 60 ימים מהיום.

בנוסף לאחר קבלת חוות דעת המומחה יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובעים יגיש ו לתיק תחשיב נזק בתוך 60 ימים מקבלת חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובעים.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

בתוך 10 ימים מהגשת תחשיב הנזק של הנתבעת, יגישו הצדדים הודעה משותפת בדבר סיום ההליכים המקדמיים ביניהם על מנת שניתן יהיה לקבוע התיק בפני שופט.

מועד התזכורת הפנימית הקבוע ליום 13.8.13 מבוטל ובמקומו אני קובע תזכורת פנימית ליום 9.3.14.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתן היום, ז' אלול תשע"ג, 13 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מתילדה מרעי ז"ל(המנוח)
נתבע: מרעי מומחד
שופט :
עורכי דין: