ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניר אילת נגד גרר ברוך בע"מ :

בפני כבוד השופט אילן דפדי

מבקשת (נתבעת)

גרר ברור בע"מ
ע"י עו"ד ישראל רווח

נגד

משיב (תובע)

ניר אילת
ע"י עו"ד אמיתי סביון

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשה לביטול פסק הדין, בתגובת המשיב ובתשובת המבקשת אני קובע כדלקמן:

המבקשת מנמקת את מחדליה (אי הגשת תצהירים ואי התייצבות לדיון) במחלתו של מנהל המבקשת ובמעבר משרד של בא כוחה. אני סבור כי אין ממש בנימוקים אלה. הטעמים שפורטו בהרחבה בתגובת ב"כ המשיב מקובלים עלי.

אין גם מקום לבטל את פסק הדין מחמת הצדק, שהרי לא נפל כל פגם בהלי כים שקדמו למתן פסק הדין.

במקרה דנן שוכנעתי כי יש מקום לבטל את פסק הדין לאור שיקול הדעת שיש לבית המשפט. לאור טענות ההגנה שהעלתה המבקשת בכתב הגנתה, ראוי ליתן לה את יומה בבית המשפט , כך שהדיון יוכרע בסופו של יום לגופו של עניין, ולרפא את המחדלים שנפלו בהתנהלות ה בהוצאות מתאימות.

אציין שב"כ המשיב צודק שבבקשה לביטול פסק דין נסוגה המבקשת מטענת ההגנה הגורפת שהעלתה, וכעת היא מודה שהנהג הפוגע כנטען , היה עובד שלה (ראה סעיף 25 לבקשה). יש לציין בנוסף, שבתשובה לתגובת המשיב נסוגה המבקשת גם מהודיה זו וטענה כי אם היה מדובר בעובד שלה, הרי שהאירוע לא התרחש במסגרת תפקידו (ראה סעיף 3 לתגובה). מבלי לקבוע בשלב זה האם מדובר בשינוי חזית מותר, אין ספק בעיניי שראוי להתנות את ביטול פסק הדין בהפקדה כספית, אשר תבטיח כי המבקשת לא תנהל הליכי סרק.

אשר על כן אני קובע כי פסק הדין יבוטל בכפוף לכך שהמבקשת תפקיד בקופת בית המשפט את מלוא הסכום הפסוק כולל ההוצאות שנפסקו במסגרתו ולרבות הפרשי ההצמדה והריבית.

בהתחשב בכך שהמשיב ובא כוחו נאלצו להיערך ואף להתייצב לישיבת ההוכחות שלא התקיימה בסופו של דבר, וכן לאור הצורך של המשיב להגיב לבקשה, תשלם המבקשת למשיב הוצאות אישיות בסך של 500 ש"ח ושכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪. ההוצאות ישולמו ללא קשר לתוצאות והנן בנוסף לסכום ההפקדה של הסכום הפסוק כאמור לעיל .

האמור יבוצע על ידי המבקשת עד ליום 16.9.2013, שאחרת פסק הדין יעמוד על כנו. תשומת לב המבקשת כי בקופת בית המשפט מצוי סך של 2,000 ש"ח שהופקדו על ידה כתנאי לעיכוב ההליכים ולפיכך היא רשאית לקזז סכום זה מהסכום אותו עליה להפקיד.

על המבקשת למסור הודעה מסודרת לבית המשפט בקשר עם ביצוע ההפקדה ותשלום ההוצאות.

בשולי הדברים אציין, כי ראוי שהצדדים ינצלו את פרק הזמן וינסו לפתור את המחלוקת ביניהם מבלי שיהיה צורך לקבוע מועד נוסף לדיון.

המזכירות תשלח את החלטתי לצדדים. התיק נקבע לתזכורת פנימית ליום 17.9.2013 לצורך בדיקת ביצוע ההפקדה.

ניתנה היום, ז' אלול תשע"ג, 13 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ניר אילת
נתבע: גרר ברוך בע"מ
שופט :
עורכי דין: