ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פונדוק אכלאס נגד גלאל פונדק :

בפני כבוד השופט חננאל שרעבי

תובעים

פונדוק אכלאס
ת.ז. XXXXXX344

נגד

נתבעים

ת.ז. XXXXXX358

  1. גלאל פונדק
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בהתאם לסמכות שניתנה לי בסעיף 5 לתקנות בתי המשפט (מחלקה לניתוב תיקים), התשס"ב - 2002, הנני מורה כדלקמן:
התיק נקבע לישיבה מקדמית ליום 17/11/13 בשעה 09:00 בפני כבוד השופט חננאל שרעבי.
מעיון בתיק עולה שעל אף חלוף המועד לא הוגש כתב הגנה מטעם נתבע 1. התובע יצרף אישורי מסירה המעידים על המצאת כתבי בי-דין לנתבע 1 עד יום 03/10/13. בהיעדר הודעה ו/או בקשה כאמור תמחק התביעה כנגד נתבע 1 מחוסר מעש.
מעיון בתיק עולה כי לא צורף ייפוי כוח על ידי ב"כ נתבעת 2, יש להגיש ייפוי כוח לאלתר.

בעלי הדין יתייצבו אישית לדיון האמור.

היה ומי מהצדדים הנו תאגיד - יתייצב לדיון נציג מטעמו הבקיא בעובדות ומוסמך לקבל כל החלטה על אתר, אלא אם המציא עד 7 ימים לפני מועד הדיון התחייבות בכתב, כי נציג מטעמו כאמור יהיה זמין בטלפון בזמן הישיבה המקדמית.

תשומת הלב מופניית לתקנה 214 יא' (ו) לתקנות בדבר תוצאות אי התייצבות כאמור, וכן לתקנות 143, 214 יא' ו- 146 לתקנות.
הצדדים יגיעו לדיון כשבידיהם כל מסמך אשר יש בו, לדעתם, לייעל את הטיפול בתיק.
כל בקשה בכל עניין מן העניינים המפורטים בתקנה 143 ובתקנה 214 יא' לתקנות, לרבות בקשה לביטול הישיבה המקדמית ולקביעת מועד לדיון בתובענה, תוגש לביהמ"ש תוך 20 ימים מהיום.
עד לישיבת קד"מ יגישו הצדדים כל בקשה שברצונם להעלות בקד"מ לרבות טענות מקדמיות.
צד שלא יעלה טענה מקדמית כלשהי או בקשה בישיבת קד"מ, לא יהיה רשאי להעלותה בשום שלב של הדיונים.
צד אשר ימנע מלבקש בקשה כלשהי אשר הוא מעוניין בה ו/או מלהגיב לה, בתוך המועדים הנקובים לעיל, יחויב בהוצאות לאוצר המדינה ו/או לצד שכנגד בשל ייתור הצורך בקיום הדיון במועד שנקבע לכך, אם למחדלו האמור יהיה ביטוי בדיון.
על מנת לייעל את ההליך רשאים הצדדים להגיש הודעה על הסדר דיוני אליו הגיעו, בתוך 20 ימים מהיום, ואולם לא יתקבל הסדר דיוני המאריך את המועדים לניהול ההליכים המקדמיים מעבר למועדים המפורטים לעיל.
מצ"ב הוראת כבוד השופט חננאל שרעבי לעניין מועדי הגשת תצהירים מטועם הצדדים.
תצהירי עדות ראשית יוגשו ע"י כל הצדדים עד יום 29/10/13 בצירוף כל הנספחים, בהתאם לקבוע בתקנה 214 ט' לתקנות. על הצדדים להעביר עותק מתצהיריהם, כמו גם שאר מסמכים ו/או בקשות, ישירות לצד שכנגד במקביל להגשתם לביהמ"ש.
ניתנה היום, 13 אוגוסט 2013 בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פונדוק אכלאס
נתבע: גלאל פונדק
שופט :
עורכי דין: