ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מקורות חברת מים בעמ נגד מוניר כראבלי :


בפני כבוד הרשם הבכיר צוריאל לרנר

מבקש

אלימלך וקס (הנתבע 3)

נגד

משיבים

  1. מקורות חברת מים בע"מ (התובעת)
  2. מוניר כראבלי (הנתבע 1)
  3. חאמד חאמד (הנתבע 2)

החלטה

הסוגיה המונחת לפתחי היא טענת העדר סמכות מקומית, מקום בו הסמכות המקומית נקנתה לכאורה מלכתחילה, עת נכללה בכתב התביעה המקורי נתבעת אחרת, שהתביעה נגדה נמחקה בהסכמה, באופן שעתה לא נותרו זיקות שהיו מקנות סמכות לבית משפט זה, אילו היתה מוגשת התביעה מלכתחילה כפי שהיא עתה.

המבקש טוען שיש לבחון את המצב עתה, לאחר מחיקת התביעה נגד אותה נתבעת; המשיבה 1 (להלן – "המשיבה") טוענת שיש לבחון את המצב כפי שהיה מעיקרא. עמדות יתר המשיבים (הנתבעים 1-2 בתביעה) לא הוגשה, ועד כה לא נטלו הם חלק פעיל בתיק זה. מכל מקום, הדעת נותנת שהם מסכימים לבקשה, בהינתן מקום מגוריהם.

בשני מקרים דומים, הכריעה הפסיקה כדעת המבקש (ר' המ' (מח' ב"ש) 172/73 (ת.א. 415/72) ישראל אינס אינטרנשיונל בע"מ נ. ג. את ר. אורבך מהנדסים יועצים בע"מ (פ"מ תשל"ה(1) 245), וכן ר' ת.א. (חי') 22217/05 ג'מג'ום נ. עו"ד טאנוס ואח' (פורסם במאגרי פסיקה באינטרנט)), ואף אני סבור כך.

מעבר לנימוקים שהובאו ע"י בית המשפט בשני התיקים האמורים (ועיקרם: כי קביעה אחרת עלולה להביא לצירופם של נתבעים פיקטיביים על מנת לקנות סמכות, מתוך כוונה למוחקם לאחר מכן (עניין ישראל אינס הנ"ל), וכי מירב הזיקות נוטים לטובת היעתרות לבקשה לאחר מחיקת הנתבע מקנה-הסמכות (עניין ג'מג'ום הנ"ל)), החלים גם במקרה דנן, ישנו גם ספק רב אם בכלל קנה בית משפט זה סמכות מלכתחילה.

כתב התביעה (המקורי) מייחס סמכות מקומית לבית משפט זה "בהתחשב בין היתר בכתובתה של הנתבעת 2, לרבות באמצעות סניפיה וסוכניה". אין כל התייחסות מפורטת לאותם סניפים וסוכנים ולכתובותיהם, ואילו המען הראשי של אותה נתבעת 2, כמופיע בכותרת כתב התביעה, הוא בגבעתיים, שאינה בסמכותם של בתי המשפט של מחוז המרכז. כתב התביעה אינו מכיל כל טענה אחרת שבעובדה, המקנה סמכות מקומית למחוז המרכז. מכאן, כי ספק אם אף מלכתחילה היה בית משפט זה מוסמך לדון בתביעה.

לאחר שנמחקה הנתבעת 2, ותוקן כתב התביעה על דרך של החלפתה בנתבע אחר, שונה אף נוסחו של סעיף הסמכות שבכתב התביעה, ועתה כל שנכתב בו הוא שלבית משפט זה נתונה הסמכות לדון בתיק, בלא כל הנמקה, ולו כללית כבעבר. אף עתה, אין כתב התביעה כולל כל טענה שבעובדה, המקנה סמכות מקומית למחוז המרכז.

דומני שבנסיבות אלה, על אחת כמה וכמה, יש להיעתר לבקשה, ולקבוע, כי בית משפט זה נעדר סמכות. תוצאת קביעה שכזו, כמובן, אינה סילוק התביעה על הסף, אלא העברתה לבית המשפט המוסמך, כקביעת התקנות.

אני מורה, איפוא, על העברת התביעה לבתי המשפט של מחוז חיפה, והמזכירות תביא התיק בפני כבוד נשיא בתי משפט השלום במחוז חיפה, לקביעת בית המשפט המסוים שידון בו.

המשיבה תישא בהוצאות המבקש, בקשר עם בקשה זו, בסך של 1,800 ₪.

ניתנה היום, ז' אלול תשע"ג, 13 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מקורות חברת מים בעמ
נתבע: מוניר כראבלי
שופט :
עורכי דין: