ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם בנג'ו נגד ז'קלין אשוש :

בפני כבוד השופטת מרים אילני

תובע

אברהם בנג'ו

נגד

נתבעים

  1. ז'קלין אשוש
  2. אבא דוד אשוש
  3. אשר מנחם
  4. סימה מנחם
  5. שלמה ביבס
  6. דניאל לומברוזו

החלטה

אקדים ואומר כי התצהירים וחוות הדעת שאבדו, נמצאו. הצדדים שטרם שלחו את החומר שנדרשו לשלוח, אינם נדרשים לעשות כן. התנצלותינו על אי הנעימות.

לאור מהות נושא התובענה, השאלות השנויות במחלוקת ולאחר שנשמעו עמדות הצדדים בעניין מינוי מומחה נוסף מטעם בית המשפט , ולאחר שלא התקבלה תגובת המומחה מטעם בית המשפט, מר ורשבסקי, לבקש תי להשלים את חוות דעתו, ראיתי לנכון למנות מומחה נוסף מטעם בית המשפט בתחום הנדסת בניין.

אני ממנה את המהנדס אחי קליין, מרח' שדה חמד 19, ת"ד 965, מבשרת ציון (טל:
02-XXXX988 ; פקס: 02-XXXX989) כמומחה מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה").

המומחה יחווה דעתו בעניין הנזקים הנטענים ב תביעה ובתביעה שכנגד, ובפרט יתייחס לנושאים הבאים:

מקור הרטיבות בדירות הבניין, לרבות עלות תיקון הנזקים שנגרמו כתוצאה ישירה מהרטיבות.

המומחה יבחן, בין היתר, את הצורך בביצוע בדיקות הצפה במרפסות הדירות, בדיקות לחץ בצנרת הבניין והמטרה על הקירות החיצוניים לשם קביעה זו, ויעדכן את בית המשפט והצדדים בעלות ביצוען.

בחינת ליקויי הבנייה בכל דירות הבניין ככל שאלו קיימים, לרבות פירוט מלא שלהם, עלות תיקונם והזמן הנדרש לבצעם.

בחינת עבודות הבנייה שבוצעו בחלל שמתחת לבניין- האם חרגו מתוכניות הבנייה של הבניין, האם פגעו ביסודות ובקונסטרוקציות הביסוס של הבניין באופן המסכן את יציבותו ועמידותו.

עד ליום 15.9.13 ימציאו הצדדים למומחה את כתבי הטענות וכל המסמכים הרלוונטיים. צד שימסור למומחה מסמכים אשר לא צורפו לכתבי הטענות, ימציא העתקיהם במקביל גם לצד שכנגד.

חוות דעת המומחה תושלם עד ליום 15.12.13 והיא תידרש לכל הנושאים שפורטו לעיל, ואשר לאחר ביקור ובדיקה במקום, ניתן לדעת המומחה להכריע בהן.

בתוך 14 יום מקבלת חוות הדעת, יהיה רשאי כל אחד מן הצדדים לשלוח למומחה שאלות הבהרה. המומחה ישיב לשאלות ויגיש תשובותיו לבית המשפט ולצדדים במקביל, לא יאוחר מ-30 יום מקבלת שאלות ההבהרה.

המומחה לא יחל בעבודתו, אלא לאחר שיסכם עם ב"כ הצדדים את שיעור שכרו, וזה יושלם או יובטח להנחת דעתו.

בכל מקרה, נושא תשלום שכר הטרחה, לרבות קביעתו ותשלומו, יושלם לכל המאוחר עד ליום 15.9.13 .

אם לא ישולם שכר הטרחה במלואו תוך 14 יום מיום קבלת מכתבו של המומחה הנוקב בשכר טרחתו, יודיע על כך המומחה לבית המשפט לאלתר וישלח העתק מהודעתו גם לצדדים. במקרה זה, תינתן החלטה לפי תקנה 131(ב) בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, שלפיה יימחק כתב טענותיו, וזאת ללא צורך במתן החלטה נוספת.

שכרו של המומחה כאמור, יכלול גם את התשלום שישולם לו עבור מתן תשובות לשאלות הבהרה. לחילופין, יודיע המומחה לצדדים מראש (עם קביעת שכר הטרחה הכולל), מה הסכום שיידרשו לשלם תמורת מתן תשובות לשאלות הבהרה, במקרה שתהיינה.

בשלב זה יישאו הצדדים בחלקים שווים בשכר טרחת המומחה ובהוצאותיו.

אם מסיבה כלשהי לא יוכל המומחה להגיש את חוות הדעת, או את התשובות לשאלות ההבהרה, ככל יוצגו לו, במועד שנקבע כאמור, עליו להודיע על כך לבית המשפט ולצדדים לכל המאוחר עשרה ימים קודם למועד שנקבע למתן חוות הדעת או למתן התשובות. כך בין אן העיכוב נובע מטעמיו של המומחה ובין בשל עיכוב שנגרם על ידי מי מהצדדים.

המזכירות תשלח העתק החלטה זו לצדדים ולמומחה.

התיק יובא לעיוני ביום 1.1.14 .

ניתנה היום, ז' אלול תשע"ג, 13 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם בנג'ו
נתבע: ז'קלין אשוש
שופט :
עורכי דין: