ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברן טימור נגד בוריס גולדגאמר :

ע"א 10785/05 - א'

המערער:
ברן טימור

נ ג ד

המשיבים:
1. בוריס גולדגאמר

2. מרים גולדגאמר

בקשה לפטור מאגרה ועירבון

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

לפני בקשה לפטור מאגרה וערבון.

1. ההליך נסוב על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו אשר דחה את תביעת המערער לחייב את המשיבים לרשום על שמו את הבעלות בדירה אשר על פי הנטען נמכרה לו על ידם. לטענת המערער, מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו לשלם אגרה ולהפקיד ערבון. על פי הנטען, למערער חובות לגורמים שונים, כאשר מקור הפרנסה של משפחתו הוא ממשכורת שלו בסך 4,139 ₪ לחודש לערך ומשכורת של אשתו בסך 3,000 ₪. עוד נטען כי בשלב זה, אין הוא נדרש מבא כוחו לממן את ייצוגו המשפטי. כמו כן נטען כי סיכויי ההליך טובים. המשיבים התנגדו לבקשה. בהחלטתי מיום 17.1.06 אפשרתי למערער להשיב לתגובתם.

2. נוכח אסמכתאות שצירף המערער לעניין חובותיו ובשים לב להסבריו לגבי משיכות כספים גדולות יחסית שנמשכו מחשבונו, אני מוכנה לצאת מנקודת מוצא, לפיה מצבו הכלכלי של המערער אינו מן המשופרים. זאת, למרות שאציין שאף בעניין זה התמונה בפני אינה מלאה, שכן על פי אסמכתא שצירף המערער לבקשתו, עריית רחובות הטילה עיקול על נכס הרשום על שמו בטאבו (עמוד שני לנספח ב'), ומכך עולה לכאורה כי המערער הינו בעליו של נכס מקרקעין אשר אין הוא מפרט את טיבו. מכל מקום, וזה העיקר בעיני, המערער לא הבהיר לשביעות רצוני את דבר יכולתם של קרוביו, וליתר דיוק אביו, לסייע לו בתשלום האגרה ובהפקדת הערבון. בעניין זה טענו המשיבים בתגובתם לבקשה כי המערער לא התייחס כלל לכך שאביו, אשר הינו אדם אמיד, היה מעורב בהליכים שהתנהלו בבית משפט קמא. הוא זה שניהל את המו"מ לעניין רכישת הדירה נשוא הליך זה והוא זה שהתחייב לשלם את התמורה בגינה. בפסק דינו של בית משפט קמא נאמר לעניין זה, כי המערער הודה שלא היה מעורב כלל בתשלומים ששולמו עבור הדירה והם בוצעו על ידי אביו ישירות למשיבים. בתשובתו לתגובת המשיבים טוען המערער כי מנימוקים של תפישת עולם, לפיו כל אדם דואג לעניינו שלו ולפרנסתו, אין באפשרותו להסתייע באביו וזאת ללא קשר לשאלת יכולתו הכלכלית של אביו לסייע לו. טענה זו אינה עולה בקנה אחד עם העובדה שאין מחלוקת על כך כי אביו של המערער שילם חלק מהתשלומים ששולמו עבור הדירה נשוא המחלוקת. נוכח האמור, אין עילה לפטור את המערער מתשלום אגרה והפקדת ערבון. יחד עם זאת, בהתחשב במצבו הכלכלי של המערער, כפי שהדבר משתקף מהאסמכתאות שהובאו בפני, יופחת סכום האגרה לסך של 1,000 ₪ בלבד. אשר לערבון, אוסיף, כי על פני הדברים, אף סיכויי ההליך אינם גבוהים שכן פסק דינו של בית משפט קמא מושתת על קביעות עובדתיות אשר אין דרכה של ערכאת ערעור להתערב בהן. אולם, בשים לב למצב הכלכלי הנטען וכן לכך שבבית משפט קמא לא חויב המערער בהוצאות, יועמד הערבון על סכום של 15,000 ₪. האגרה תשולם והערבון יופקד תוך 21 יום מעת המצאת החלטה זו, ולא – יימחק ההליך או יידחה ללא צורך במתן הודעה נוספת.

ניתנה היום, ט"ו אדר תשס"ו (15.3.2006).


מעורבים
תובע: ברן טימור
נתבע: בוריס גולדגאמר
שופט :
עורכי דין: