ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהלומי ליאל בע"מ נגד בנק המזרחי המאוחד :

ע"א 9748/05 - ב'

המערערים:
1. יהלומי ליאל בע"מ

2. לזר פפו

3. חוה פפו

נ ג ד

המשיב:
בנק המזרחי המאוחד

בקשה לפטור מעירבון

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

לפני בקשה לפטור מערבון בערעור שבכותרת.

1. ההליך נסוב על פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר דחה את תביעת המערערים למתן פסק דין הצהרתי לפיו הערבויות האישיות והשעבודים על שתי דירות מגורים שהעמידו המערערים להבטחת פרעון חובות המערערת 1 בטלים. לטענת המערערים, סיכויי ההליך טובים. כמו כן נטען על ידם כי מצבם הכלכלי אינו מאפשר להם להפקיד ערבון. על פי הנטען, עקב מימוש יהלומים של המערערים אשר הופקדו אצל המשיב להבטחת אשראי שהועמד למערערת 1, הם הפסידו את כל רכושם ונותרו חסרי כל רכוש למעט שתי דירות מגורים אשר בבעלותם, הממושכנות להבטחת פרעון חובותיהם למשיב. לטענתם, מקור הכנסתם הוא מגמלת הבטחת הכנסה בסך 2,508 ₪ נטו. המשיב מתנגד לבקשה.

2. אקדים ואומר, כי נוכח החלטת כבוד השופטת ע' ארבל מיום 7.3.06, הרי שעל פני הדברים, אין לקבוע כי סיכויי ההליך קלושים. נותר אפוא לבחון רק את השאלה האם מצבם הכלכלי של המערערים מצדיק מתן פטור כאמור. על המבקש פטור מערבון מוטל הנטל לפרוש בפני בית משפט תשתית מלאה ומעודכנת לגבי מצבו הכלכלי. המערערים לא עמדו בנטל זה. אמנם, המערערים מצרפים לבקשתם אישור על כך שמוענקת למערער 2 קצבת אבטחת הכנסה. אולם בכך לא סגי. על המערערים היה לצרף אסמכתאות נוספות אשר יהיה בהן כדי לשפוך אור על מצבם הכלכלי, כגון דפי חשבון בנק. כמו כן, המערערים אינם מבהירים האם ביכולתם להסתייע בקרוביהם לשם גיוס הממון הנדרש לצורך הפקדת ערבון. זאת ועוד, אין המערערים מבהירים כיצד משגת ידם לממן את ייצוגם בהליך שהתנהל בפני בית משפט קמא ובהליך שבכותרת. במצב דברים זה, אין עילה לפטור את המערערים מהפקדת ערבון. יחד עם זאת, נוכח החלטת בית משפט קמא שלא לחייב את המערערים בהוצאות, וכן נוכח העובדה שעליהם להבטיח את הוצאותיו של משיב אחד בלבד, ניתן להסתפק בהליך זה בערבון בסכום של 10,000 ₪ בלבד, אשר יופקד תוך 21 יום מעת המצאת החלטה זו.

ניתנה היום, ט"ו אדר תשס"ו (15.3.2006).


מעורבים
תובע: יהלומי ליאל בע"מ
נתבע: בנק המזרחי המאוחד
שופט :
עורכי דין: