ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סברי מוחסן נגד המוסד לביטוח לאומי :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

בל 001700/08

בפני:

כב' הרשם יגאל גלם

תאריך:

19/08/2008

בעניין :

סברי מוחסן

המבקש

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

המשיב

החלטה

  1. ביום 29.5.2008, הגיש המבקש בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדת עררים (קביעת דרגת אי כושר) מיום 2.12.2007.
  2. הבקשה הועברה לתגובת המשיב, אשר הוגשה ביום 24.7.2008, ובה הודיע עמדתו לפיה אינו מסכים להארכת המועד.
  3. תקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות מסויימות) התשל"ז-1977, קובעות כי ניתן להגיש ערעור על החלטות של ועדת עררים, כגון זו עליה מבוקש לערער בהליך זה, תוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה החלטת הועדה.
  4. בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, הרי ש:-

"... בכל הנוגע למועדים להגשת 'תובענות' לבית הדין לעבודה שנקבעו בחוק או בתקנות, אין בית הדין מוסמך להאריך את המועד להגשתם, אלא אם הוסמך לכך במפורש בחוק (דוגמת סעיף 17 א' לחוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958) או בחקיקת משנה, ובתנאים שנקבעו בהם". (דב"ע מט' 0-170 אוריאל פרת נ' המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כא' 132).

  1. בית הדין הארצי לעבודה, חזר על הלכה זו גם מאוחר יותר, במקרים נוספים, והיא חלה גם בהתייחס לערעורים המוגשים מכוח סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב) התשנ"ה-1995. במצב דברים זה, אין מקום לשקול האם התקיימו טעמים מיוחדים להארכת המועד, באשר כאמור, אין בית הדין מוסמך להאריכו.
  2. לנוכח המפורט לעיל ובהתחשב בעובדה כי המשיב אינו מסכים להארכת המועד כמבוקש, דין הבקשה שלפני - להדחות.

ניתנה היום י"ח באב, תשס"ח (19 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.

יגאל גלם, רשם