ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברגיג(אסיר) נגד משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר :

לפני כבוד השופט אברהם טל, סג"נ

העותר
ברגיג שי

נגד

המשיב
שירות בתי הסוהר

נוכחים:
העותר ובאת כוחו עו"ד שני כהן
ב"כ המשיב עו"ד מוזי יצחקי

פרוטוקול

ב"כ העותר: חוזרת על העתירה.

ב"כ המשיב: מגיש כתב תשובה בצירוף מידעים.

ב"כ העותר: עיינתי בכתב התשובה. באשר לסירוב לטיפול - קראתי את תשובת שב"ס ולא מצוין שם בשום מקום התייחסות כלשהי לעובדה שהעותר התחיל טיפול בכלא אלה, השתתף בכ- 4 מפגשים. ציינתי זאת בעתירה ואין התייחסות לזה. לפני יותר משנה כשהיה אסיר בכלא אלה הוצע לו להשתתף בטיפול והוא סירב ולאחר מכן הוא הסכים בהמלצתי ומשיחות שעודדתי אותו ושינוי שחל בו בעקבות המאסר, הוא הסכים לטיפול והתחיל, חוות דעת אחרונה מכלא אלה לפני שהוא התחיל שם טיפול ועד עכשיו לא התקבלה חוות דעת כזו.
לאחר שהעותר החל טיפול בכלא אלה נעתרו לבקשתו שהיא היתה עוד מלפני הטיפול לעבור בית סוהר והעבירו אותו בית סוהר.
העותר ביקש לעבור. אני לא מכירה אף אסיר שגם אם באמצע טיפול יציעו לו להיות יותר קרוב למשפחה שלו והוא יגיד לא אני בטיפול אני לא אעבור, ברור שזה מפתה.
אני הצעתי לעותר לחכות לעתירה כי לאחר שהוא הגיע לכלא מעשיהו כל שבוע שלחתי מכתבים לכלא וביקשתי שישלבו אותו בטיפול, לאחר שלושה חודשים הציעו לו לעבור כלא, זה עוד פעם לעבור כלא, עוד פעם להשתלב במקום חדש, עוד פעם להיות רחוק מהמשפחה, וזה גם ועדת שחרורים חדשה כי שם צריך לחכות שיתנו לו ועדה בדרום, אני חשבתי שיש פה איזה שהוא פגם ביעילות של המערכת ושזה לא מוצדק שיעבור לכלא אחר כשיש טיפול במתחם איילון.
אני לא מכירה את כל סוגי הטיפולים בכלא, בשביל זה יש עו"ס, מהתייעצות נאמר לי שיש דברים שמתאימים בשבילו, אני מבקשת מביהמ"ש לבדוק את העניין הזה.
זה לעניין הטיפול שהוצע במעבר וחוסר ההתייחסות של שב"ס למכתבים שלי, למה אחרי שלושה חודשים מציעים את אגף תמר ולמה לא איך שהוא הגיע.
לגבי המידעים - אין לי כל כך אפשרות להתגונן בפני זה משום שאני לא רואה אותם. אני מבקשת מביהמ"ש לבחון איזה אחיזה במציאות יש למידעים האלה, איזה אינדיקציה לעיסוק בפלילים אם לא נחקר על זה אף פעם, הוא לא הועמד לדין משמעתי בתקופה הזו, אני לא יודעת ממתי המידעים, אולי הם ישנים, הוצלבו, אני מבקשת שהם ייבחנו לעניין הרלוונטיות. נרשם גם בחוות דעת המשטרה שיש לו פרופיל אלמ"ב וזה לא נכון.

ב"כ המשיב: זה תוקן. העותר לא מסווג כבעל פרופיל אלמ"ב.

ב"כ העותר: היה דיון נוסף בוועדה שהוחלט לדחות אותו כדי לקבל את החלטת ביהמ"ש בעתירה.


החלטה

העותר מרצה מאסר לתקופה של 27 חודשים בגין עבירות סמים והפעלת מאסר על תנאי, והוא מבקש לצאת לחופשות ולהשתלב בהליך טיפולי למניעת רצידיביזם.
המשיב מתנגד להוצאת העותר לחופשות וסומך התנגדותו על עמדת משטרת ישראל שנתמכת במידעים חסויים שהוצגו בפני.
באשר לבקשת העותר להשתלב בתהליך טיפולי, טוען המשיב, בהסתמך על מכתבה של קצינת האסירים בבית סוהר מעשיהו ועמדת גורמי הטיפול כי הוצע בזמנו למשיב, כאשר היה בכלא אלה, להשתתף בהליך טיפולי בכלא דקל אך הוא סירב לעשות כן וביקש לעבור לכלא מעשיהו כדי להיות קרוב למשפחתו, וכאשר הוצע לו פעם נוספת, כאשר הוא מרצה את מאסרו בכלא מעשיהו, לעבור לכלא דקל על מנת להשתלב בטיפול שם, סירב פעם נוספת להצעה.
לטענת ב"כ העותר, יש בכלא מעשיהו או בכלא אחר במרכז הארץ טיפול מתאים לעותר ומשכך היא מבקשת, בהמשך לפניות קודמות בכתב, לבדוק שילובו של העותר בטיפול כזה שלא יגרום לכך שלא יוכל להשתחרר על תנאי בשל אורך הטיפול, כפי שהטיפול ארוך בכלא דקל.
עיון במידעים החסויים שהוצגו בפני מעלה כי מדובר במידעים חסויים מהזמן האחרון שיש בהם כדי לעורר חשש לפעילות פלילית של העותר בתחום מאסרו באם ייצא לחופשות, במיוחד כאשר לא עבר הליך טיפולי ממשי.
כמו כן מדובר במידע שיש בו כדי לעורר חשש לשלום אחר באם העותר ייצא לחופשות.
באשר לבקשת העותר להשתלב בתהליך טיפולי, מעלה האמור במכתב גורמי הטיפול, המתייחס גם לתקופת שהותו של העותר בכלא אלה, כי הוצע לעותר להשתלב בטיפול במסגרת אגף תמ"ר שבכלא דקל אך העותר סירב לעשות כן וכך קרה גם בבית סוהר מעשיהו.

משכך, אין לו לעותר אלא להלין על עצמו, אך גורמי הטיפול בשב"ס יבדקו אפשרות לשלב את העותר בהליך טיפולי בבית סוהר במרכז הארץ, באם קיים הליך כזה המתאים לו.
בכפוף לאמור לעיל, אני דוחה את העתירה.

ניתנה והודעה היום, ב' ר"ח אלול תשע"ג, 7 אוגוסט 2013, במעמד ב"כ הצדדים והעותר.

אברהם טל, שופט
סג"נ


מעורבים
תובע: ברגיג(אסיר)
נתבע: משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר
שופט :
עורכי דין: