ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודה גורסד נגד דוד דוד :

בפני כבוד השופט זכריה ימיני

מבקשים

1. יהודה גורסד

נגד

משיבים
1. דוד דוד

החלטה

בהוראת סגן הנשיאה:

1. התובענה נקבעה לדיון ביום 01 אוקטובר 2013 ב שעה 08:30 בפני כבוד שופט זכריה ימיני.
המשיב רשאי להגיש תשובה תוך 45 יום ממועד המצאת המרצת הפתיחה או עד 14 יום לפני המועד אשר נקבע לדיון, לפי המוקדם, באופן המפורט בתקנה 256 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, עם העתק במישרין ובמקביל לב"כ המבקש.
תשומת לב הצדדים להוראות תקנה 256 א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 לפיה אם לא הגיש המשיב תשובה ולא ביקש לקיים דיון עד תום המועד להגשת תשובה, רשאי בית המשפט ליתן החלטה על יסוד המרצת הפתיחה בלבד, אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.
בעלי הדין והמצהירים יתייצבו לדיון.
על בעלי הדין להצטייד בכל המסמכים הנוגעים לעניין.
ב"כ המבקש יבצע מסירה אישית של הודעה זו ושל התובענה לידי המשיב תוך 10 ימים מהיום.
המזכירות תשלח האמור לב"כ מבקש.
בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.
9. התיק יובא לעיון בפני כבוד השופט/ת שופט זכריה ימיני 14 ימים לפני מועד הדיון שנקבע.

ניתן ביום 12 אוגוסט 2013, ו' אלול תשע"ג .

היחידה המשפטית [מנ"ת]
בימ"ש השלום ברמלה


מעורבים
תובע: יהודה גורסד
נתבע: דוד דוד
שופט :
עורכי דין: