ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זוהיר לחאם נגד עיריית באקה אל גרביה :


בפני כבוד השופט נאסר ג'השאן

מבקשים

עיריית באקה אל גרביה

נגד

משיבים

  1. זוהיר לחאם
  2. פאוזיה לחאם
  3. מילגם שירותים לעיר בע"מ

החלטה

  1. לפניי עתירת המבקשת – היא הנתבעת בכתב התביעה, לשלוח הודעה לצד שלישי – המשיבה 3 , שהינה הנתבעת 2 בכתב התביעה.
  2. המדובר בתביעה בסדר דין רגיל, אותה הגישו המשיבים 1-2 כנגד המבקשת, והמשיבה 3, וזאת עקב הליכי עיקול והוצאת מיטלטלין שביצעה המשיבה 3 עבור המבקשת, בגין חוב ארנונה. המשיבים 1-2 טענו בכתב התביעה כי העיקול בוצע שלא כדין, שכן הוא בוצע בגין חובה של ביתם – אשר איננה מתגוררת עימם בבית מזה שנים רבות. המשיבים 1-2 טענו בכתב התביעה כי על מנת שלא יילקחו מיטלטלין מביתם, ניאותו לשלם סך 1,300 דולר, אותם תבעו מן הנתבעים, בתוספת סך 30,000 ₪ בגין עגמת נפש.
  3. בבקשתה טוענת המבקשת כי ככל שייקבע על ידי בית המשפט כי עליה לשלם למשיבים 1-2 סכום כלשהו, כי אז על המשיבה 3 לשפותה בגין סכומים אלה, שכן המשיבה 3 היא החברה אשר ביצעה מטעמה, בזמנים הרלוונטיים לתביעה, את הליך העיקול בבית המשיבים 1-2, על פי הסכם בכתב, לפיו המשיבה 3 תבצע עבור המבקשת הליכי גבייה של חובות ארנונה, אגרות והיטלים. עוד טענה המבקשת כי על פי סעיף 15 לפקודת הנזיקין, ועל פי ההסכם בין הצדדים, נחשבת המשיבה 3 לקבלן עצמאי, ועל כן האחריות הנזיקית לפעולותיה של המשיבה 3 - מוטלת על כתפיה בלבד, ובמיוחד שעה שהמשיבה 3 ביצע איתור כתובת החייבת, וא ף חייבה את המבקשת ב של פעולה זו. כן טענה המבקשת כי על פי סעיף 6.3 להסכם בין הצדדים, על המשיבה 3 לשפותה בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה. וכן על פי סעיף 6.4 להסכם, התחייבה המשיבה 3 לשפות את המבקשת בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של המשיבה 3. המבקשת הוסיפה כי התביעה וההודעה לצד שלישי נובעות ממערכת עובדתית אחת ומעוררות שאלות משותפות, שמן הראוי להכריע בהן גם כלפי הצד השלישי, ועל כן היא מן המקרים המתאימים למתן הודעה לצד שלישי.
  4. יצויין כי בתחילה הגיעו המבקשת והמשיבה 3 להסכמה דיונית, לפיה תימחק הבקשה למתן הודעה לצד שלישי, וכי המשיבה 3 תייצג את המבקשת, אולם בהמשך, חזרו בהם הצדדים מהסכמתם, ועל הוריתי על הגשת תגובה לבקשה.
  5. המשיבה 3 טענה בתגובתה טענות לגופו של עניין, באשר לאחריותה של המבקשת. לטענתה, פעלה היא רק כשלוחה של המבקשת ומטעמה, ועל סמך נתונים שסיפקה לה המבקשת, ועל כן אין המבקשת יכולה להסיר אחריותה, ולהטילה על כתפי המשיבה 3. כן התייחסה המשיבה 3 לטענות המשיבים 1-2 בכתב הת ביעה - לגופן.

דיון והכרעה
6. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, באתי למסקנה כי יש להיעתר לבקשה.
7. ראשית, אף שהתביעה הוגשה בסדר דין רגיל, לאור סכום התביעה והעילות האמורות בה, הרי עליה להידון בסדר דין מהיר, וזאת על פי תקנה 214ב לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות).
8. על פי תקנה 214ו(א) לתקנות:
"נתבע בתובענה בסדר דין מהיר רשאי, עם הגשת כתב ההגנה, להגיש בקשת רשות ליתן הודעה לצד שלישי"
דהיינו, ההודעה לצד שלישי ניתנת בדרך של רשות ולא בדרך של זכות - כבתביעה בסדר דין רגיל (ראו: א. גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי" (מהדורה עשירית, 2009) עמ' 430), ויש להגישה – יחד עם כתב ההגנה. באשר לשיקולים שעל בית המשפט לשקול בהתירו משלוח ההודעה לצדדים שלישיים ראו האמור בספרם רחמים כהן, מנחם קליין "סדר דין מהיר בבית משפט השלום" (תשס"ה) בעמ' 70:
"... אם בית המשפט נוכח כי התביעה שכנגד או ההודעה לצד שלישי מסרבלות את הדיון ומוסיפות עניינים שאינם נדרשים לצורך הכרעה ממצה בסכסוך, הוא רשאי, ואף חייב, לסרב לבקשה ליתן הודעה לצד ג' או להפריד את התביעה שכנגד מהתובענה כולה ולהעבירה למסלול הרגיל, כדי לשמור על מסגרת המועדים לדיון במסלול המהיר".
9. בענייננו, הצד השלישי כבר צורפה לתביעה כנתבע ת, ועל כן כל שנותר לקבוע, עם קבלת ההודעה לצד שלישי, הוא חלוקת האחריות בין הנתבעות, ככל שתוטל אחריות על הנתבעות או על מי מהן, כאשר שאלת אחריות הנתבעות תידון במסגרת התביעה המקורית. כמו-כן, מעוררות התביעה וההודעה לצד שלישי שאלות עובדתיות דומות, הנוגעות להליך הגבייה, וגם מטעם זה ראוי כי ההודעה לצד שלישי תידון יחד עם התביעה המקורית. כך גם, לא ראיתי כי קבלת ההודעה לצד שלישי תסרבל או תסבך את התביעה דנן, ועל ראוי כי איעתר לבקשה.
10. סוף דבר, הבקשה מתקבלת. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.
11. ההודעה לצד שלישי תוגש פורמלית לתיק בית המשפט תוך 10 ימים כאשר ימי הפגרה במניין הימים.

ניתנה היום, ו' אלול תשע"ג, 12 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זוהיר לחאם
נתבע: עיריית באקה אל גרביה
שופט :
עורכי דין: