ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חביבה אריאל בר נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובעת:
חביבה אריאל בר
ע"י ב"כ: עו"ד גיא אורטל

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד יפעת קונה

החלטה

בתיק זה התקבלה ביום ביום 04.07.2013 התקבלה חוות דעתו של המומחה מטעם בית הדין ד"ר יעקב פעילן ובהמשך ניתנה על ידנו החלטה המורה על הפניית שאלות הבהרה למומחה אשר התבקשו מטעם הנתבע ומטעם בית הדין .
המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות:
המומחה ישיב שוב על השאלה הבאה אשר הוא נשאל במסגרת סעיף 18.2 להחלטה מיום 13.5.2013:
האם ניתן לקבוע שעבודתה של התובעת כמתואר בחלק העובדתי של החלטת בית הדין מיום 13.05.2013 גרמה לה ל"מחלת מקצוע" כמוגדר בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 (מחלת מקצוע היא מחלה שנקבעה בתקנות על פי סמכות שר העבודה והרווחה שנקבעה בסעיף 85 לחוק). יצוין, כי בחלק ב' לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) התשי"ד-1954, פורטו מחל ות המקצוע השונות. ככל שקיימת אצל התובעת מחלת מקצוע, מתבקש המומחה לפרט מהי המחלה מתוך המחלות המפורטות בתוספת לתקנות.
יודגש, כי בתשובות המומחה מיום 4.7.2013 המומחה השיב כי קיימת לתובעת מחלת מקצוע באופן חלקי, אך לא הפנה למחלת המקצוע הרלוונטית בהתאם לחלק ב' לתקנות.
למען הסר ספק – הפעולה החוזרת ונשנית שבוצעה על ידי התובעת הינה פעולת הרמת הקרטונים. האם יש בעובדה זו כדי לשנות מחוות דעתך.
על מה הסתמכת עת קבעת כי עבודתה של התובעת אחראית בשיעור של 1/3 לפגיעה בגבה? מהי ההחמרה בגבה של התובעת אשר אתה מייחס בשיעור של 1/3 לעבודה.
האם לא סביר יותר כי אותה החמרה במצב גבה של התובעת אשר אתה מייחס לעבודת התובעת בכ-1/3 התפתחות המחלה הטבעית של התובעת בהתאם למצבה ולגילה, אשר לא קשורה כלל לתנאי עבודתה של התובעת המתוארים בהחלטת בית הדין.

המומחה ישיב על השאלות, במידת האפשר, תוך 21 יום.
שכרו של המומחה ישולם מתקציב המדינה באמצעות קופת בית הדין, כמקובל.
לעיוני ביום 15.9.13.

ניתנה היום, ‏ו' אלול תשע"ג, ‏12 אוגוסט 2013ו' אלול תשע"ג, בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: חביבה אריאל בר
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: