ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עוזי כהן נגד המוסד לביטוח לאומי :

בפני כבוד השופטת שרה שדיאור

תובע

עוזי כהן

נגד

נתבע

המוסד לביטוח לאומי

החלטה

בפני בקשת התובע לצרף למומחה חוו"ד של ד"ר מנחם גרוס מבית החולים הדסה , מטעמו , וכן שאלות הבהרה לכאורה המתייחסות לחוו"ד זו של ד"ר גרוס.
בפני התנגדות הנתבע.
לאחר ששקלתי נימוקי הצדדים מצאתי כי אין להיעתר לבקשה מהנימוקים מטה.
חוו"ד ד"ר גרוס ניתנה ביום 11/5/12 . דהיינו כשנה לאחר שנשלח לתובע מכתב הדחיה נשוא הליך זה (15/6/11).בפני ד"ר גרוס עמדו מסמכים שלא הוצגו למוסד ולא למומחה בית הדין כגון בדיקת שמיעה מיום 10/3/11 ממכון אורתופון גבעתיים או העתק בדיקת שמיעה מתאריך7/3/12 מאותו מכון (להלן: הבדיקות) . התובע אינו מנמק מדוע היתה בפניו בדיקה מיום 10/3/11 ובכל זאת לא הציג אותה למוסד בזמנו ואף לא צירף להליך.
חוות דעת מומחה מטעם אחד הצדדים אינה מועברת למומחה בית הדין. תכלית מינוי מומחה בית הדין היא לבדוק באופן בלתי תלוי את הניירת והמסמכים ונתנת לו הסמכות לבדוק מה שנחוץ לו. על כן הבקשה להגשת חווד ד"ר גרוס למומחה נדחית. בהתאם גם כל שאלות ההבהרה שהתייחסו לחוו"ד ד"ר גרוס נדחות.
יחד עם זאת בדיקות המכון , כשלעצמן אין מניעה להעבירן למומחה בית הדין בכפוף לאמור מטה.
יש לקבל את טענת הנתבע כי אין להציג בדיקה שנערכה לאחר דחיית התביעה ע"י המוסד ולפני הגשת התביעה לבית הדין , דווקא עכשיו, כמקצה שיפורים לאחר חוו"ד המומחה. אולם בפנינו שתי בדיקות אחת לפני ואחת אחרי מועד זה. ראוי שהנתבע יבדקם לגופם ואח"כ יביע עמדתו.
עוד ,לטענת הנתבע אין על בדיקות המכונים פרטיים אותה מידת הסתמכות כגון זו של מכוני בתי החולים. לא אנו נקבע בעניין זה. המומחה מטעם בית הדין רשאי להתייחס לעניין זה ככל שימצא לנכון.
על כן את שני המסמכים שפורטו לעיל של מכון אורתופון מצאתי כי יש להציג למוסד ולבית הדין (מאחר ולא צורפו לחוות הדעת שבבקשה), זאת חרף העובדה שהבדיקות נעשו האחת טרם מכתב הדחיה והשניה טרם הגשת התביעה לבית הדין. לאחר קבלתם בצירוף תגובת הנתבע להם ישקול בית הדין אם יש להעבירם לעיון המומחה .
התובע יעביר את הבדיקות לנתבע ולבית הדין עד 25/8/13. אליהן יצרף את שאלות ההבהרה שברצונו לשאול את מומחה בית הדין ביחס לבדיקות בלבד.
הנתבע יעביר תגובתו לאחר קבלתן ,לרבות לשאלות ההבהרה , עד 25/9/13 .
החלטה תנתן על סמך כתבי הטענות ושיק"ד בית הדין.

ניתנה היום, ה' אלול תשע"ג, 11 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עוזי כהן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: