ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק מזרחי טפחות בעמ נגד יזמות ופיתוח לוסי לוי 2009 בע"מ :

בפני כבוד הרשם אורי פוני

התובע:

בנק מזרחי טפחות בע"מ

נגד

הנתבעים:

  1. יזמות ופיתוח לוסי לוי 2009 בע"מ
  2. יוסף לוי
  3. יונה לוי

החלטה

1. ביום 14.12.11 הגיש התובע תביעה כספית בהליך של סדר דין מקוצר כנגד הנתבעים.
על פי האמור בכתב התביעה, ניהלה הנתבעת מס' 1 (להלן – החב') חשבון אצל התובע.
ביום 22.12.09 נטלה החב' הלוואה בסך של 100,000 ₪, אך לא עמדה בתנאי ההלוואה בכך שפיגרה בהחזרים ולפיכך העמיד התובע את יתרת ההלוואה לפרעון מיידי.

2. ביום 8.5.12 ניתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעים 1-2.

3. הנתבע מס' 3 (להלן – יונה) חתם ביום 18.10.09 על כתב ערבות מתמדת מוגבלת בסום של 300,000 ₪ להבטחת חיובי הנתבע ת.

4. בתצהירו בתמיכה לבקשות לרשות להתגונן העלה יונה את הטענות הבאות:
ראשית, הוא אינו מכחיש כי ביום 18.10.09 הוא חתם על כתב ערבות לחב' וכי ערבותו הוגבלה לסכום של 300,000 ₪.
במועד בלית ידוע הסתבר לו כי ללא ידיעתו נתן התובע לחב' הלוואה נוספת בסך של 100,000 ₪ בחודש דצמבר 2009.

שנית, על התובע היה לעדכן אותו על ההלוואה נוספת. בגין ההלוואה הנוספת התובע לא החתים אותו על כתב ערבות, וממילא לא מסר לו את הפרטים הנדרשים, בהתאם לאמור בסעיף 22 לחוק הערבות.
כמו כן, התובע לא גילה לו האם הוא ערב יחיד וככל שקיימים ערבים נוספים מי הם ומה חלקם.
שלישית, התובע לא ע דכן אותו על הפיגור בהחזרי ההלוואה של החב' ואף לא נתן לו אפשרות לפעול להסדרת החוב שבפיגור. עוד נטען, כי התובע לא טרח לציין את המועד בו נוצר האיחור בהחזר ההלוואה.
רביעית, מאחר ובכתב הערבות לא הוסכם על שיעורי הריבית המקסימלית, הרי שעליו לשלם ריבית אשר נקבעה בהסכם ההלוואה המקורי.

5. לאחר עיון בחומר שבתיק ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי בהעדר הגנה כנגד התביעה דין הבקשה להידחות.
מחקירתו הנגדית של יונה ניתן להסיק כי הוא אכן חתם על כתב הערבות והמסמכים האחרים אצל התובע חרף העובדה כי ניסה לומר כי אינו זוכר אם חתם עליהם או לא. העדר טענה חד משמעית כי החתימה אינה חתימתו, אין לקבל כעדות טענה כי אינו זוכר אם חתם על המסמכים.
כמו כן, העיד הנתבע כי חתימתו על כתב הערבות היה בסמוך לפתיחת החשבון על ידי החב' ולפיכך במועד פתיחת החשבון ממילא לא נוצר חוב בחשבון והערבות שניתנה מטעמו צפתה פני עתיד. מכאן, שאם קיום יתרת חוב בחשבון הרי שלתובע היתה זכות שבדין להפעיל את כתב הערבות, ככל שהחוב לא סולק.

6. אשר על כן, הבקשה לרשות להגן נדחית.
הנתבע יישא בהוצאות ההליך בסך של 2,000 ₪.
ניתן בזאת פסק דין לטובת התובע.
ב"כ התובע ימציא פסק דין לחתימה בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה.

ניתנה היום, כ"ט אב תשע"ג, 05 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.


מעורבים
תובע: בנק מזרחי טפחות בעמ
נתבע: יזמות ופיתוח לוסי לוי 2009 בע"מ
שופט :
עורכי דין: