ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גילרוי - חברה לניהול ספגטים בע"מ נגד אריק כהן :


בפני כבוד השופטת רונית פינצ'וק אלט

מבקשים

  1. אריק כהן
  2. ספגטי נהריה בע"מ
  3. סוזן כהן
  4. יוסף שוקרון
  5. ספאגו איטליה כרמיאל בע"מ
  6. הילה כלפה
  7. ספאגו איטליה רמת ישי
  8. גלית סקוברוניק

ע"י ב"כ עו"ד אייל וייסמן

נגד

משיבים

גילרוי - חברה לניהול ספגטים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד זיו סימון

החלטה

לפני בקשה של הנתבעים (להלן: "המבקשים") לחיוב התובעת (להלן: "המשיבה") בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיהם אם תידחה התובענה.

לטענת המבקשים, המשיבה היא חברה בע"מ, כך שלפי סעיף 353א לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), יש לחייבה בערובה להבטחת הוצאותיהם, והנטל להוכיח אחרת, מוטל עליה.

המבקשים טוענים כי יש להעמיד את סכום הערובה על סך של 210,000 ₪, המהווים 10% מסכום התביעה, העומד על סך של 2,100,000 ₪.

המשיבה טוענת, מנגד, כי אין לחייבה בהפקדת ערובה. לטענתה, אין להטיל על חברה בע"מ חובה להפקיד ערבות להבטחת הוצאות באופן אוטומטי, ונסיבות העניין אינן מצדיקות זאת.

לחילופין, טוענת המשיבה כי היא מוכנה להעמיד ערבות צד ג' של מנהלה, לטענתה, אדם בעל אמצעים, להבטחת תשלום הוצאות המבקשים, ככל שתידחה התביעה.

עם זאת, המשיבה מתנגדת לסכום הערובה המבוקש בסך 210,000 ₪.

בתשובה לתגובה, טוענים המבקשים כי מאחר והמשיבה לא הגישה תצהיר ולא אסמכתאות על מצבה הכספי, פשיטא שמצבה אינו טוב ויש לחייבה בהפקדת ערובה. כמו כן מתנגדים המבקשים לערובה בדמות של ערבות צד ג' על ידי מנהל המשיבה. לטענתם, לא ברור אם מנהל המשיבה הוא בעל מניות, ואף אם כן – משלא הוגשו תצהיר ואסמכתאות בדבר מצבו הכלכלי, יש להניח שמצבו אינו כזה שיוכל להבטיח תשלום של הוצאותיהם.
דין הבקשה להתקבל באופן חלקי: יש לחייב את המשיבה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המבקשים, אך לא בסכום המבוקש על ידם, מנימוקים כפי שיפורטו להלן:

מסעיף 353א' לחוק החברות, עולה חזקה כי יש לחייב חברה תובעת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבעים, אלא אם עולה בידי החברה לסתור חזקה זו.
ראה: רע"א 6176/09 התחלת ים אילת בע"מ נ' הרפסודה הלבנה אילת בע"מ, פסקה 2 להחלטה (27.8.09).

בעניינינו, לא רק שהמשיבה לא צירפה אסמכתאות שיש בהן כדי להצביע על איתנות פיננסית, אלא שהיא אף לא טענה לכך. כל שטענה המשיבה היא שנסיבות העניין אינן מצדיקות חיובה בערובה הואיל וסיכויי התביעה טובים.

באשר לסיכויי התביעה אומר כי מדובר בתביעה הראויה להתברר אולם שסיכוייה אינם כאלה שיש בהם כדי להשפיע על החיוב בערובה. המשיבה לא סתרה את החזקה בדבר הצורך בחיוב בהפקדת ערובה ולא מצאתי נסיבות המהוות טעם שלא לחייבה בהפקדה כאמור.

אשר להעמדת ערובה בדמות ערבות צד ג' של מנהל המשיבה, המשיבה לא הגיש תצהיר בצירוף אסמכתאות כדי להוכיח את איתנותו הכספית של מנהלה, ולפיכך, גם דין בקשתה החלופית, להידחות.

עם זאת, בהתחשב בכלל נסיבות התובענה ומורכבותה, סכום הערובה המבוקש, מופרז.

אשר על כן, המשיבה תפקיד מזומן, או ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן שתהיה בתוקף עד חודשיים לאחר מתן פסק דין סופי בתובענה, על סך 75,000 ₪, תוך 45 ימים.

לא תופקד הערובה ובמועד – תימחק התביעה ללא התראה.

המשיבה תשלם למבקשים הוצאות הבקשה, ללא קשר לתוצאות התובענה, בסך 1,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום.

ניתנה היום, כ"ט אב תשע"ג, 05 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גילרוי - חברה לניהול ספגטים בע"מ
נתבע: אריק כהן
שופט :
עורכי דין: