ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מישל הרוש נגד אליהו חברה לביטוח :


מישל הרוש

ע"י ב"כ עו"ד
המבקשים

נגד

אליהו חברה לביטוח

ע"י ב"כ עו"ד
המשיבים

החלטה

מונחת בפניי בקשה למתן החלטה בבקשה למינוי מומחים רפואיים בתחום האורטופדיה, אף אוזן וגרון ועיניים.
הבקשה למינוי מומחים צורפה לכתב התביעה. ביום 11.4.13 הגישה הנתבעת תגובתה. ביום 14.7.13 הודיע התובע לבית המשפט כי הגיש את כל המסמכים הנדרשים אשר מצויים בידיו.

ישיבת קדם משפט ראשונה תתקיים ביום 11.12.13 בשעה 10:00 בפניי.
לצורך קדם משפט ניתנות בזה ההוראות הבאות:

1. ניתן בזאת צו הדדי להשלמת ההליכים המקדמיים, לרבות גילוי ועיון במסמכים ומענה לשאלונים, לביצוע תוך 45 יום מהיום.

2. לאחר עיון בבקשה למינוי מומחה ובתגובות שהוגשו הוחלט למנות את ד"ר יצחק יקים מרחוב העצמאות 58 אשקלון , טל' 0505674900 כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדיה.

3. בתחום הא.א.ג - לאחר ששבתי ועיינתי בתיעוד הרפואי אשר צורף לבקשתו של התובע, מצאתי כי אין הצדקה למינוי מומחה רפואי בתחום הנ"ל. התובע לא לצרף תיעוד רפואי נוסף או שונה מלבד בדיקה פתולוגית מיום 21.7.08 בה תועד כי נלקחה ביופסיה מאוזן שמאל לאחר כריתת קפל באוזן ומסמך מיום 11.5.10, בו נכתב מפורשות כי בדיקת שמיעה שנערכה לתובע תקינה .
בתחום העיניים – התובע לא צירף לתיק הרפואי מסמכים המעידים על בעיה כלשהי בעיניו, מלבד מסמך יחיד מיום 9.5.09, בו נכתב כי התובע עבר ניתוח הסרת פטריגיום בעין שמאל וכי מצבו תקין.
סבורני כי התובע לא הצליח להראות רצף טיפולי ומן המסמכים הזוטרים שלעיל התקשיתי למצוא משום אחיזה ולו מינימאלית הנדרשת לשם הצדקת מינוי בתחום א.א.ג והעיניים , בוודאי מקום בו אין בנמצא ראשית ראיה.

4. במידה ולמומחה נגיעה למי מהצדדים או מסיבה כלשהי מנוע המומחה מלקבל את המינוי מטעם בהמ"ש בתיק זה, יודיע לבהמ"ש תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי. .

5. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו/ה הרפואי של התובע/ת, בעקבות אירוע תאונת הדרכים מיום 13.10.07 ובמיוחד יתייחס ל:

א. האם לוקה התובע/ת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו/ה בעתיד.
ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובע/ת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו/ה ומקצועו/ה.
ד. האם יהיה התובע/ת זקוק/ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע/ת נכון להיום.

6. הנני קוצב את שכ"ט המומחה בתחום האורטפדיה ומעמידו ע"ס 4500 ₪ בתוספת מע"מ . במידה ושכרו של המומחה עולה על הסכום הנקוב, יודיע לבהמ"ש ולתובעת/נתבעת תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי.

7. מאחר ונחה דעתי כי קיימת ראשית ראיה בדבר אפשרות קיומה של נכות צמיתה, בשלב זה וכמימון ביניים תישא הנתבעת בשכר טרחת המומחה. שכה"ט יועבר ישירות למומחה מיד עם דרישתו.

8. המומחה ישלח לב"כ הנתבעת אישור על ניהול ספרים ועל גובה ניכוי מס במקור תוך 10 ימים מקבלת המינוי. הנתבעת תשלם את שכר המומחה תוך 30 יום מקבלת מסמכים אלה אצל ב"כ הנתבעת.
ב"כ הנתבעת יבצע מעקב אחר הפעולות האמורות ואחר התשלום למומחה.

המזכירות תעביר למומחה את הודעת המינוי בתום 7 ימים מהיום.

9. המומחה לא יבדוק את התובע/ת לפני חלוף 60 יום מהיום או בטרם חלפה שנה ממועד התאונה, לפי המאוחר.

10. חוות דעת המומחה תימסר לבית המשפט ולצדדים ככל האפשר תוך 30 יום מיום הבדיקה.

11. הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו של המומחה והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

12. הצדדים יערכו להגשת תחשיבי נזק מטעמם כאשר, תחשיבי נזק מטעם התובע יוגש עד 30 ימים לפני המועד שנקבע ומטעם הנתבעים עד 14 ימים קודם למועד קדם המשפט.

13. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד המבקש ביטולה או שינויה בבקשה בכתב שתוגש תוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו.

14. ימי פגרה יימנו במניין הימים.

15. לתשומת לב הצדדים: בכל תגובה לבקשה, תגובה לתגובה או כיו"ב, יש לציין במקום בולט את מספר הבקשה. בנוסף, בהגשה מרחוק, יש להקפיד על תיוק מסמך מהסוג האמור במסגרת הבקשה המתאימה. מסמך שלא יענה על הדרישות המתאימות, בהמ"ש יתעלם ממנו והוא ייחשב כמסמך שלא הוגש.

ניתנה היום, כ"ט אב תשע"ג, 05 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מישל הרוש
נתבע: אליהו חברה לביטוח
שופט :
עורכי דין: