ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרגלית נגר נגד יוסף עביאד :

בש"א 2124/06 - א'

המבקשים:
1. מרגלית נגר

2. מזל אברהם

3. רחל גני

נ ג ד

המשיב:
יוסף עביאד

בקשה להארכת מועד

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

לפני בקשה להארכת מועד.

1. ההליך נסוב על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, במסגרתו התקבלה תביעת המשיב לבטל צו אשר נתן תוקף לצוואתו הראשונה של אביו. פסק הדין הומצא לב"כ המבקשות ביום 12.1.06 ולפיכך המועד האחרון להגשת ערעור חל ביום 26.2.06. הבקשה שלפני הוגשה ביום 8.3.06. לטענת ב"כ המבקשות, היא נפלה למשכב במהלך חודש פברואר ולא היתה מסוגלת לתפקד כלל במשך שבועיים. ב"כ המבקשות מציינת בקשתה כי היא עורכת דין יחידה במשרדה. לטענתה, היא הודיעה טלפונית לב"כ המשיב על כוונתה להגיש ערעור על פסק הדין. המשיב מתנגד לבקשה.

2. המועד להגשת ערעור קבוע בחיקוק ועל כן נדרש טעם מיוחד על מנת להאריכו (תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). מחלת עורך דין מהווה טעם מיוחד להארכת מועד בנסיבות בהן מוכח שבעטיה של המחלה נבצר ממנו לפעול במועד (ראו: בש"א 6919/98 עזבון המנוח משה אבטיחי נ' רנה רוזנבלום, תק-על 99(1), 975; בש"ם 1882/04 חוצות אילת בע"מ נ' עיריית אילת, תק-על 2004(1) 3221). לבקשה צורפה תעודה רפואית המאשרת כי בתקופה שבין 1.2.06 ועד ליום 28.2.06 מצבה הרפואי לא אפשר לב"כ המבקשות לעבוד. נוכח התקופה בה היתה באת כוח המבקשות חולה, הרי שמחלתה השפיעה על יכולתה להגיש את הערעור במועד. יתרה מכך, ב"כ המשיב אינו חולק על כך כי ב"כ המבקשת הודיע לו טלפונית כי בכוונתה להגיש ערעור. טענתו היא, כי בתחילה בקשה ב"כ המבקשות הארכת מועד להגשת ערעור המצומצם לעניין הוצאות בהן חויבו המבקשות בפסק דינו של בית משפט קמא וב"כ המשיב התנגד לבקשה אף לצורך זה. על פי הנטען, רק ביום 26.2.06, במועד האחרון להגשת הערעור, הודע לב"כ המשיב לראשונה כי בכוונת המבקשות להגיש ערעור על פסק הדין כולו והתבקשה הסכמת המשיב למתן ארכה. המשיב התנגד לכך ומכתב ברוח זה אף שוגר לב"כ המבקשות. ברם מכאן עולה, כי בתוך התקופה החוקית להגשת ערעור, הודע למשיב כי המבקשות אינן משלימות עם פסק הדין וכי ברצונן להגיש עליו ערעור. במצב דברים זה, אין לקבוע כי המשיב גיבש חסינות מפני הגשת ערעור (רע"א 9073/01 פרנקו-סידי נ' הרשות המוסמכת, תק-על 2002(1), 746). יחד עם זאת, בשים לב לכך שב"כ המבקשות היתה מודעת להתנגדותו הנחרצת של המשיב להארכת מועד, לא ברור מדוע השתהתה והגישה את הבקשה להארכת מועד רק ביום 8.3.06, קרי שבוע לאחר שבאפשרותה היה לעשות כן. ב"כ המבקשות לא הבהירה האם מצבה הרפואי מנע ממנה להגיש בקשה כאמור החל מיום 1.3.06. במצב דברים זה, אני רואה לנכון להיעתר לבקשה להארכת מועד אולם תוך חיוב המבקשות בהוצאות. המבקשות ישלמו למשיב הוצאות בסכום כולל של 1,500 ₪ אשר ישאו הפרשי ריבית והצמדה מיום מתן החלטה זו ועד ליום התשלום בפועל. החלטה זו תצורף על-ידי ב"כ המבקשות לערעור שייפתח והיא תתויק על-ידי המזכירות בתיקי השופטים אשר ישבו בדין.

ניתנה היום, א' ניסן תשס"ו (30.3.2006).


מעורבים
תובע: מרגלית נגר
נתבע: יוסף עביאד
שופט :
עורכי דין: