ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חזי אציל נגד בנק הפועלים בע"מ :


בפני כבוד סגן ה נשיאה ישעיהו שנלר

המבקש:

בנק הפועלים בע"מ
על-ידי ב"כ עו"ד שחר

נגד

המשיב:

חזי אציל

החלטה

1. בפני בקשה להורות על מחיקת הערעור שהגיש המשיב על החלטת בית משפט קמא מיום 13.3.13 (להלן: ההחלטה).
הרקע להחלטה, תביעה שהגיש המשיב כנגד המבקש, כאשר המשיב לא הגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו, ועל כן במסגרת ההחלטה הורה בית המשפט בכל הקשור למחדלו זה של המשיב, כולל הטלת הוצאות והוראות בכל הקשור לאופן המשך הדיון בפניו.
משכך טוען המבקש כי מדובר בהחלטת ביניים אשר היה על המשיב לעתור בבקשת רשות ערעור ולא בערעור.
יתר על כן המבקש אף מצא לנכון לציין "...בשולי הדברים נעיר, כי לתומנו סברנו כי ערעורו זה של המשיב יידחה מעצמו על ידי ערכאת הערעור הנכבדה לנוכח דברינו אלה...." אולם מעת שהתקבלה ההזמנה לדיון בערעור הסיק המבקש "...כי חמקה מעיני בימ"ש שלערעור הנכבד מחדלו זה של המשיב מליטול רשות לערעורו זה...".

2. דין בקשת המבקש להתקבל באופן חלקי בלבד.
המבקש מתעלם מאשר קבע בית המשפט בסעיף 18 להחלטה כי "דין תביעתו של התובע אשר נוגעת למרמה ותשלומי שוחד להידחות בהעדר פרוט..." וכך גם בהמשך בסעיף 23 ציין בית המשפט קמא "משנדחתה תביעת התובע אשר התמקדה בטענות המרמה ומתן השוחד הנ"ל...".
יתר על כן, הגם שהמשיב אינו מיוצג, טרח לציין בפתח ערעורו "ערעור על החלטות שמהוות פסק-דין למחוק את רוב התביעה..." תוך הפנייה לפסיקה המציינת כי הגם שמדובר בהחלטה למעשה מדובר בפסק דין, בחינת הגשת ערעור.
כך גם במסגרת הערעור התייחס המשיב מפורשות לדחיית חלק מתביעתו כמפורט לעיל.
משכך, בכל הקשור לחלק זה של הערעור, דהיינו על החלטת בית משפט קמא לסלק אותו חלק מתביעתו של המשיב על הסף, דין הבקשה להידחות.

3. שונים הדברים בכל הקשור לשאר השגותיו של המערער הוא המשיב, על ההחלטה.
בכל הקשור לנושא אופן הוכחת התביעה, אשר הורה בית המשפט בנושא הוצאות ועוד, מדובר אכן בהחלטת ביניים, אשר היה על המשיב לעתור בבקשת רשות ערעור.
ודוק, אין באמור לחוות דיעה ביחס לסיכויי עתירה שכזאת, כך גם אם ניתן להשיג על הוראה זאת או אחרת, אף במסגרת בקשת רשות ערעור.

4. בשולי הדברים יוער, כי היה מקום שגם במסגרת תגובתו של המבקש לסעד הביניים לו עתר המשיב, היה מתייחס המבקש לנושא בקשתו זאת, כפי שהיה מקום להגיש בקשה זאת עם קבלת הערעור.
כך גם יוער, כי לא היה מקום שהמבקש יגיש תגובה לתשובת המשיב, מבלי קבלת רשות מבית המשפט.

5. עם זאת, דומה כי לכאורה, אין מקום לקיים דיון בערעור טרם שיינתן פסק דין בתביעה התלוייה ועומדת, לרבות הואיל וייתכן כי צד זה או אחר יבקש להשיג על פסק דין שיינתן.

6. לאור כל האמור, דין הבקשה להתקבל באופן חלקי, דהיינו, כי הערעור יתייחס אך ורק לאותה הוראה של בית משפט קמא, במסגרת ההחלטה, בדבר דחיית אותו חלק מתביעת המשיב, וכמפורט לעיל ואילו שאר השגותיו של המשיב בערעורו אכן יסולקו על הסף.
נוכח קבלת הבקשה באופן חלקי בלבד, כל צד ישא בהוצאותיו.

7. עד ליום 18.8.13 יודיע כל אחד מהצדדים, עמדתו ביחס לשאלה האם יש מקום לעכב את הדיון בערעור עד שיינתן פסק דין בתביעה התלויה ועומדת בפני בית משפט קמא.
כמובן, שהעתק יישלח גם לצד שכנגד.
8. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ המבקש וכן למשיב, ותביא התיק בפני עם קבלת האמור לעיל ולא יאוחר מיום 20.8.13.

ניתנה היום, י"ב אב תשע"ג, 19 יולי 2013,


מעורבים
תובע: חזי אציל
נתבע: בנק הפועלים בע"מ
שופט :
עורכי דין: