ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורי נתן נגד משה אלחדד :

בפני כבוד השופט פאול שטרק

התובע

אורי נתן

נגד

הנתבע

משה אלחדד

פסק-דין

1. בפני בית המשפט תביעה כספית בגין דמי תיווך על סך 6,750 ₪ בתוספת מע"מ ובסך הכל, 7,897 ₪.

2. המחלוקת בין הצדדים הינה האם נחתם הסכם שכירות ובכך הרוויח התובע את דמי התיווך.

בין הצדדים נחתם הסכם תיווך ביום 30.12.10. לפי סע' 5 בו נקבע:
"... מתחייב לשלם למתווך מיד עם חתימת הסכם מחייב לגבי הנכסים...".
גובה דמי התיווך נקבע בסע' 6:
"דמי שכירות של חודש..."

3. בפני בית המשפט אין הסכם שכירות נשוא כתב התביעה , אולם, אין מחלוקת בין הצדדים כי ההסכם נחתם. כמו כן, בעל המושכר, מר אהרון מרגלית, העיד שנחתם הסכם שכירות ונמסרו המפתחות לנתבע.

4. מנגד נטען ע"י הנתבע כי לאחר חתימתו על ההסכם נתגלו מספר פגמים בדירה. בעקבות מחלוקת עם בעל הבית, התנהלו הליכים בפני כבוד בית הדין הרבני. בסופו של יום, בוטל הסכם השכירות.

הנתבע אף מפנה להסכם פשרה בעניין בהפ"ב 29568-02-12 בבית משפט המחוזי בירושלים בפני כבוד השופט בן ציון גרינברגר.

יוער כי התובע לא היה צד להסדר לכן אין בכך כדי להשליך על ענייננו.
לא קיים פסק דין הקובע כי לא נחם הסכם שכירות.
5. הנתבע מפנה ( ראה תמלול שהוגש ע"י הנתבע עמ' 3 ש' 14-24 ועמ' 8 ש' 5). בתמלול לא קיים תאריך ביחס לתאריך ההקלטה. כמו כן לאחר סיום שמיעת הוכחות הנתבע הגיש הודעה בצירוף מסמכים אשר לפי התוכן חוזרת על הנטען במועד יון במעמד הצדדים.

6. התביעה בבית המשפט הינה על הפרת הסכם תיווך. סע' 5 להסכם התיווך קובע ללא סייג כי בעת חתימה על ההסכם הנתבע חייב דמי תיווך. במקרה דנן, ברור כי בנסיבות אלו או אחרות הסכם השכירות נחתם אולם לא התבצע. האם בכך יש כדי לפטור את הנתבע מדמי התיווך?

נטען ע"י הנתבע כי התובע התרשל בתפקידו ביחס להשכרת הדירה. אולם, מדובר בעילת תביעה בגין רשלנות מקצועית אשר מחייב הגשת תביעה נפרדת בגינה.

7. הקלטות הוגשו ללא תאריך ואינן מסייעות לנתבע בכך שקיימת עדות כי נחתם חוזה ומקובל עלי עדותו כי נמסרו המפתחות. כמו כן, בע' 8 ש' 5 נאמר ע"י התובע:
"אהרון ( המשכיר) אמר שאיתך ( הנתבע) הוא גמר"

8. בכל הליך משפטי יש למנוע מצב של " עשיית עושר ולא במשפט". משמעות הדבר היא כי היה ואכיפת החוק היבש גורמת לתוצאה המאשרת רווח לא הולם לנסיבות, אזי יש להימנע מכך. במקרה דנן, יתכן כי הנתבע הוא זה שגרם ל"פיצוץ" ההסכם וביטולו. יתכן שהיו נסיבות מוצדקות או כי מדובר בחרטה.

בסופו של יום העסקה נעצרה מיד לאחר חתימת הסכם השכירות ( על כך התנהל הליך נפרד בין המשכיר והנתבע). "פיצוץ" העסקה אינו באחריות התובע כמתווך, אולם, מתפקידו ללוות את העסקה עד התגשמותה. במקרה דנן, לא ניתן להסתפק בעצם חתימת על הסכם השכירות כדי לקבוע דמי תיווך. מנגד אין בטענות הנתבע כדי לפטרו מתשלום דמי תיווך הולמים.

9. מאחר ועסקינן בתביעה במסגרת בית משפט לתביעות קטנות, יש לחתור לתוצאה אשר תואמת לעשיית הצדק בין הצדדים.

10. לאור האמור ולאור מכלול הנסיבות, יש לקבוע דמי תיווך הולמים על סך 5,900 ₪ הכוללים מע"מ.

ההליכים בפני עצמם התנהלו בשל כך שהתובע לא הוכיח קיום הסכם שכירות בדיון הראשון ואף לא צירף את ההסכם לכתב התביעה. מנגד הנתבע לא צירף את התמלולים לתיק בית המשפט. לכן נקבע דיון נוסף.

לאור האמור, כל צד ישא בהוצאותיו.

התשלום על סך 5,900 ₪ ישולם עד 15.8.13.

בהעדר תשלום במועדו, ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.

ניתן היום, י' אב תשע"ג, 17 יולי 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורי נתן
נתבע: משה אלחדד
שופט :
עורכי דין: