ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ.מ.ש. מיעארי מסחר ושיווק בע"מ נגד עבד אלכרים מחאמיד :

16 יולי 2013
לפני: כבוד השופט נוהאד חסן

התובעת/הנתבעת שכנגד:
מ.מ.ש. מיעארי מסחר ושיווק בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד ליאור בר סלע ואח'

-
הנתבע/התובע שכנגד:
עבד אלכרים מחאמיד
ע"י ב"כ: עו"ד סלים אגבאריה

החלטה

1. א. הנתבעת שכנגד תגיש כתב הגנה מטעמה וזאת תעשה עד ליום 30.7.13,עם העתק במישרין לצד השני.

ב. באי כח בעלי הדין ישלימו ביניהם את הליכי הגילוי והעיון במסמכים, וזאת באופן הדדי, וזאת עד ליום 30.8.13..

2. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, הן בתביעה העיקרית והן בתביעה שכנגד.

3. ב"כ התובעת יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו, עד ליום 30.9.13.
עותק מהתצהירים ישלח ישירות לב"כ הנתבעת וזאת במסירה אישית, תוך אותו פרק זמן.

4. ב"כ הנתבע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו, בן ביחס לתביעה העיקרית והן ביחס לתביעה שכנגד, עד ליום 15.11.13..
עותק מהתצהירים ישלח ישירות לב"כ התובעת וזאת במסירה אישית, תוך אותו פרק זמן.

5. ב"כ התובעת יהא רשאי להגיש תצהירי תשובה מטעמו לתביעה שכנגד וזאת, תוך 14 יום מקבלת תצהירי הנתבע.
עותק מהתצהירים ישלח ישירות לב"כ הנתבע וזאת במסירה אישית, תוך אותו פרק זמן.

6. בעלי הדין יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים כי יהיו בפני בית הדין,שאם לא כן,לא יורשו להביא מסמך שלא צורף בעת הדיון ,אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד,אלא באישורו של בית הדין.

7. לא הוגשו תצהירי התובעת במועד, תימחק התובעתנה על הסף, עפ"י תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – 1992. לא הוגשו תצהירי הנתבע במועדם, ירא ה הדבר כאילו אין בדעת ב"כ הנתבע להביא ראיות.

8. על המצהירים להתייצב לחקירה נגדית על תצהיריהם במועד ההוכחות שייקבע, ועל בעלי הדין לדאוג לכך, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד בכתב כי אין בדעתו לחקור את העד של הצד שכנגד, ובמקרה זה תצהירו של אותו עד יתקבל כאילו הודו בכל העובדות שפורטו בו.

9. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד ,בד בבד עם הגשת תצהירי עדות ראשית מטעמו,בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד במועד שיקבע,כאשר בבקשה יפורטו נסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד,הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך של תצהיר,ותמצית מפורטת של עובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן.

10. ימי פגרה יובאו במניין הימים לצורך החלטתי זו.

11. לאחר הגשת תצהירי התובעת, ייקבע התיק להוכחות והצדדים יהיו ערוכים לסכם בעל פה בתום ישיבת ההוכחות וזאת לפי אילוצי יומנו של בית הדין.

12. התיק יובא למעקב תצהירי התובעת ביום 5.10.13.

ניתנה היום, ט' אב תשע"ג, (16 יולי 2013),בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: מ.מ.ש. מיעארי מסחר ושיווק בע"מ
נתבע: עבד אלכרים מחאמיד
שופט :
עורכי דין: