ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרקליטות מחוז חיפה נגד חאלד בן גמיל אגבאריה :

בפני כבוד השופט יוסי טורס

מאשימה

1. פרקליטות מחוז חיפה

נגד

נאשמים
1. חאלד בן גמיל אגבאריה

הודעה

לקוח נכבד,
הריני להודיעך שעומדים לזכותך כספים בתיק בימ"ש זה.
לאור האמור לעיל נבקשך למלא את הטופס המצורף בכתב קריא וברור ולהחזירו לבית משפט השלום בחדרה, לפקס שמספרו: 04-XXXX570 לידי מחלקה פלילית , או בדואר- לכתובת : רח' הלל יפה 7, חדרה 38102 בהעדר מסירת פרטי חשבון הבנק לזיכוי , לא יבוצע החזר.
פרט החשבון שנמסרו על ידך אינם על שמך .
אנא רשום את מס הטלפון שלך כדי שנחזור אליך לצורך ברורים נדרשים .

לכבוד
בית משפט המחוזי/שלום/עבודה
כתובת : ____________________________________
או באמצעות פקס' מספר __________________לידי______________

הרשאה לזיכוי חשבון בנק

אני הח"מ מבקש להעביר את הכספים המגיעים לי בתיק לחשבון הבנק שלי כמפורט להלן:

שם פרטי __________

שם משפחה ____________

ת.ז.

מס' חשבון
מס' בנק
מס' סניף
שם הבנק
כתובת הבנק

מעמד בתיק (נא להקיף בעיגול המתאים): נאשם / חשוד / תובע / נתבע / עד / ערב / מומחה / אחר ____________

לתשומת לב,
יש למלא את הפרטים בטופס ולהחזיר לבית המשפט בצירוף צילום המחאה ואו/ אישור הבנק על ניהול חשבון.
פרטי החשבון חייבים להיות של החתום מטה.
במקרה של שינוי פרטי חשבון באחריות המבקש לעדכן את בית המשפט.
במידה ויתברר שהועברו לחשבוני כספים ביתר או בטעות, אני מתחייב להחזירם לאלתר, ולא יאוחר מתום 3 ימי עסקים ממועד קבלת הדרישה מכם, או מיום שיודע לי על הטעות, לפי המוקדם מבניהם.

הנני מצהיר שכל הפרטים שנרשמו בטופס זה הם נכונים:

תאריך ______ טל' בית _________ - _____ טל' נייד _________ - _____ חתימה ________

במידה ומדובר בחברה/מומחה יש להחתים בחותמת וחתימה מומחה – נא לצרף פטור מניכויי מס .


מעורבים
תובע: פרקליטות מחוז חיפה
נתבע: חאלד בן גמיל אגבאריה
שופט :
עורכי דין: