ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ראזם נגד עבד אלחמיד עאסי יאסין :

המבקש:
כאיד עבד אלסלאם אלראזי

נגד

המשיבים:
1.עבד אלחמיד עאסי יאסין
2.פידי חסן דענא
3.זליכה מחמוד צאלח ג'אר אללה
4.אמין אדיב מוסא
5.רשם המקרקעין (משיב פורמלי)

החלטה

החלטה זו עניינה בבקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד מטעם המבקש.
לאחר שעיינתי בבקשה, בתצהיר שצורף אליה ובשאר נספחי הבקשה, ולאחר שהמבקש צירף לבקשה כתב התחייבות עצמית לפיצוי מי שאליו מופנה הצו הזמני ב גין כל נזק שייגרם עקב מתן הצו, ובכפוף להמצאת ערבות בנקאית כמפורט להלן, שוכנעתי כי יש מקום להוציא צו מ ניעה זמני במעמד צד אחד, כמבוקש.
משכך, ניתן בזה צו זמני האוסר על המשיבים או מי מטעמם לרבות בניהם, שותפיהם, סוכניהם, פועלים וקבלנים מטעמם וכל אדם אחר מטעמם, להיכנס או לעשות כל שימוש או פעולה או טרנזקציה או מכירה או כל עבודה בחלקים 11/22 בחלקות האדמה מס' 59 ו-60 בגוש 30504 מאדמות ירושלים, לרבות החניית רכבים בצורה קבועה או ארעית הם עצמם או על ידי מי מבני משפחתם או מטעמם.
הצו הזמני מותנה בכך שהמבקש ימציא (בנוסף להתחייבות העצמית) ערבות בנקאית על סך 10,000 ש"ח לשיפוי המשיב ים על כל נזק שייגרם ל הם על ידי הצו הזמני, אם תיפסק התובענה או יפקע הצו מסיבה אחרת.
הצו הזמני ייכנס לתוקף מיידי, אך אם המבקש לא ימציא למזכירות בית משפט זה את הערבות הבנקאית עד ליום 18.07.13 שעה 16:00, יפקע הצו הזמני מאליו; ואם ימציאה בתוך המועד האמור, אזי יעמוד הצו הזמני על כנו עד למתן ההחלטה בבקשה.
המשיבים יגיש ו תגובתם לבקשה עד ליום 23.07.13 שעה 14:00, וימציאו אותה לב"כ המבקש בתוך אותו מועד.
נקבע לדיון במעמד הצדדים ביום 24.07.13 בשעה 11:00.
ב"כ המבקש ידאג להמצאת התובענה, הבקשה ו החלטה זו , למשיבים עד ליום 17.07.13 שעה 12:00.
המזכירות תמציא בדחיפות החלטה זו לצדדים באמצעות הפקסימיליה.
ניתנה היום, ט' אב תשע"ג, 16 יולי 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ראזם
נתבע: עבד אלחמיד עאסי יאסין
שופט :
עורכי דין: