ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לאה לינדנפלד נגד עיריית בני ברק :

בפני כבוד השופטת יעל אילני, סגנית נשיאה

תובעת

לאה לינדנפלד

נגד

נתבעת

1. עיריית בני ברק

נגד

צדדים שלישיים

  1. מגדל חברה לביטוח בע"מ
  2. מדינת ישראל

החלטה

הדיון נדחה לבקשת הצדדים ובהסכמת והמועד נקבע על מנת לאפשר לצדדים האחרים להגיש תחשיבי נזק מטעמם.

יחד עם זאת, לאור בקשת התובעת אני מורה במקביל על הגשת תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 15.8.13.
עדויות ההגנה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 1.10.13 .
עדויות הצדדים השלישיים, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 1.11.13.

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים .

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ג' אב תשע"ג, 10 יולי 2013, בהעדר הצדדים.

יעל אילני, שופטת
סגנית נשיאה

יעל אילני, שופטת
סגנית נשיאה


מעורבים
תובע: לאה לינדנפלד
נתבע: עיריית בני ברק
שופט :
עורכי דין: