ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חמדה רוסטום נגד הראל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופטת נעם חת מקוב
תובעת
חמדה רוסטום

נגד

נתבעים
1. הראל חב' לביטוח בע"מ

2. תופיק רוסטום

החלטה

ישיבת קדם משפט ראשונה תתקיים ביום 15 מאי 2014 בשעה 09:00 בפנ י.
לצורך קדם משפט ניתנות בזה ההוראות הבאות:

ניתן בזאת צו הדדי לגילוי ועיון במסמכים עד 45 ימים מהיום.

לאחר עיון בבקשה למינוי מומחה ובתשובה לה הוחלט למנות את ד"ר רונן דבי טל' 08-XXXX682 כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי.

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת, חמדה רוסטום, בעקבות אירוע תאונת הדרכים נשוא התביעה ובמיוחד יתייחס ל:

א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ב. המומחה יביע דעתו באשר לקיומה של נכות זמנית, ככל שקיימת.
ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד.
ד. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתה ומקצועה.
ה. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן -מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ו. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.

הצדדים רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים, המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות דעת.

בשל דלות החומר הרפואי, בשלב זה וכמימון ביניים, יישא התובע בשכ"ט המומחה.
שכה"ט יופקד בקופת ביהמ"ש תוך 45 יום מהיום.
המזכירות לא תשלח למומחה את הודעת המינוי עד אשר יופקד הפקדון.

הנני קוצבת את שכ"ט המומחה ומעמיד ה אותו ע"ס 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
אם שכרו של המומחה עולה על הסכום הנקוב, יודיע לביהמ"ש ולתובעת תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי.
בנוסף, המומחה יודיע תוך 7 ימים מיום קבלת המינוי, אם יש לו נגיעה למי מהצדדים.
המזכירות תשלח למומחה את הודעת המינוי בתום 7 ימים מיום המינוי.

המומחה לא יבדוק את התובעת לפני חלוף 90 יום מהיום.
חוות דעת המומחה תימסר לבית המשפט ולצדדים, במידת האפשר, תוך 90 יום מיום הבדיקה.

הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו של המומחה והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

הצדדים יערכו להגשת תחשיבי נזק מטעמם כאשר, תחשיבי נזק מטעם התובעת יוגש עד
30 ימים לפני המועד שנקבע ומטעם הנתבעת עד 14 ימים קודם למועד קדם המשפט.


מעורבים
תובע: חמדה רוסטום
נתבע: הראל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: