ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זוהר נגד הכנ"ר :

בתי המשפט

בית המשפט המחוזי באר-שבע פש"ר 8436/08

בפני: כבוד השופטת מיכל ברנט

בעניין: פרייזלר בן ציון ת.ז. 058762980

ע"י ב"כ עו"ד ירון יטיב המבקש

כונס נכסים הרשמי המשיב

לאחר שעיינתי בבקשת החייב ובנספחיה ובתגובת הכונ"ר , אני מורה כלדקמן:

א. ניתן צו לכינוס נכסי החייב .

ב. הכונס הרשמי מתמנה ככונס נכסי החייב .

ג. מעוכבת יציאתו של החייב מן הארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל נגדו. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונס הרשמי.

ד. על החייב לבצע את הפעולות הבאות:

1. להתייצב בפני הכונס הרשמי במשרדו בכל עת שידרש לכך, לצורך חקירה.

2. לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיו סך של 2,000 ₪ החל מהיום. סכום זה יהיה צמוד למדד החל מהיום וישולם מידי חודש בחודשו, לא יאוחר מהיום העשירי בכל חודש.

3. להגיש לכונס הרשמי תוך שבעה ימים מהיום דו"ח על מצב עסקיו בשלושה עותקים .

4. להגיש לכונס הרשמי דו"ח חודשי על הכנסותיו ועל הוצאותיו עפ"י הטפסים שימסרו לו על ידי הכונס הרשמי , ובמועדים שייקבעו על ידי הכונס הרשמי .

5. למסור עותק מצו זה לכל הנושים, אותם מנה בבקשתו להכריז עליו כפושט רגל, וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת הצו, ולהעביר לתיק בית המשפט או לב"כ הכונ"ר את אישורי המסירה.

ה. ניתן בזאת צו לעיכוב הליכים לפי סעיף 22(א) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם – 1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל").

ו. אני מטילה על החייב את ההגבלות לפי סעיף 42 א' לפקודת פשיטת הרגל.

ז. הדיון בבקשה להכרזת החייב נקבע ליום 10.5.2009 בשעה 12:00 בפני כבוד השופטת ד"ר אבניאלי.

ח. ניתן היום 15.8.2008 בהעדר הצדדים.

________________

מיכל ברנט - שופטת