ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סעיד נגד סעיד :


בפני כבוד הרשמת ברכה לכמן

מבקשת

כלל חברה לבטוח בע"מ

נגד

משיבה

מדינת ישראל – הנהלת בתי המשפט

החלטה

זוהי בקשה לפטור את המבקשת מתשלום בגין יתרת האגרה, בתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף כנגד המבקשת, שהסתיים לחובתה של המבקשת, לפיכך עליה לשאת ביתרת האגרה החייבת בתיק על סך 5,832 ש"ח.

לטענת המבקשת, לא נשמעו בתיק ראיות, התקיימו רק שתי ישיבות וההליך הסתיים בטיעון בעל-פה בדרך מקוצרת.

המשיבה מתנגדת לבקשה ובתגובתה טענה כי על פי תקנה 6(א)(2) לתקנות בתי המשפט (אגרות) תשס"ז-2007 (להלן: "התקנות"), התקיים דיון הוכחות ביום 28/2/13 במסגרתו השמיעו הצדדים את ראיותיהם בפני בית המשפט והועבר דו"ח חקירה לעיון בית המשפט וכי עצם מתן פסק דין מפורט מצביע על ניהול התיק עד תום. נוכח האמור, לטענת המשיבה, לא מתקיימים התנאים לפטור את המבקשת מתשלום יתרת האגרה.

בתשובת המבקשת לתגובה, חזרה וטענה המבקשת כי לא התנהלו הוכחות בתיק, לא נחקרו עדים והצדדים טענו טענות במישור המשפטי בלבד.

הצדדים נתפסו לכלל טעות בטיעוניהם. התקנה הרלוונטית בענייננו, היא תקנה 5 לתקנות, הנושאת את הכותרת "אגרה בתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף" ולא תקנה 6 לתקנות שכותרתה "אגרה בתביעות לסכום קצוב", על כן, הדיון שניהלו הצדדים בשאלה האם החל "דיון" כמשמעותו בתקנות, אינו רלוונטי לבקשה שלפני.

התקנה הרלוונטית בעניין שלפני היא תקנה 5(ב)(2) לתקנות הקובעת כלהלן:

"בעל דין יהיה פטור מתשלום יתרת סכום האגרה האמורה בתקנת משנה (א), בהתקיים אחד מאלה ולפני שהסתיימה ישיבת קדם המשפט השלישית בהליך:
(א) ההליך בוטל או נמחק בידי מגישו;
(ב) ההליך הסתיים בפשרה;
(ג) הסכסוך הנדון הועבר להכרעה בבוררות;
(ד) הסכסוך הנדון הועבר להליך של גישור ונסתיים בהסדר גישור;"

במקרה דנן, ההליך הסתיים בפסק דין מפורט ומנומק לעניין האחריות והנזק שנגרם לתובע אשר חייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 4,500 ₪, הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. בנוסף, מאחר וההליך הסתיים בפסק דין לחובת הנתבעת, חייבת הנתבעת במלוא תשלום האגרה על פי תקנה 5(ב)(5) לתקנות.

לפיכך נמצא, כי לא מתקיים בענייננו, אף אחד מהמקרים המנויים בתקנה, על כן אין מקום להיעתר לבקשה ולהורות על פטור מתשלום יתרת האגרה.

אשר על כן, אני מורה על דחיית הבקשה ומורה לנתבעת לשלם את יתרת האגרה בתוך 30 ימים מהיום.

המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ז תמוז תשע"ג, 05 יולי 2013, בהעדר הצדדים.

Lost connection to MySQL server during query