ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סרגיי שטיין נגד שומרה חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופטת לימור ביבי-ממן

תובע

סרגיי שטיין

נגד

נתבעת

שומרה חב' לביטוח בע"מ

החלטה

באשר לבקשה למינוי מומחים:
התובע יליד :1952 נפגע בתאונת דרכים מיום 2/7/10, התובע עתר למינוי מומחים בתחום האורתופדי ובתחום הנוירולוגי:

ראשית אציין כי החומר הרפואי אשר צורף על ידי התובע באשר לשני התחומים הינו דל. יתרה מכך, אין חולק כי התובע פנה לראשונה בתלונות בדבר כאבי צוואר וראש לאחר שלושה שבועות ממועד התאונה .

באשר לבקשה למינוי מומחה בתחום האורתופדי
ספק באם יש בחומר הרפואי אשר הוצג על ידי התובע להצביע על ראשית ראייה לנכות צמיתה. האמור הינו הן הואיל והתובע פנה כאמור בתלונות באיחור והן הואיל וקיימת קטיעה ברצף הטיפולי בין המועד בו סיים התובע לכאורה הטיפול הפיזיוטרפי בפברואר 2011 ועד לפנייתו הנוספת ביום 6/11/12 לבדיקת CT בשל תלונות על כאבי גב. אציין כי הבדיקה האמורה הצביעה על בלטי דיסק ואולם, במכתב רופאו של התובע מיום 2/12/12 עולה כי לכאורה מדובר בשינויים ניווניים, דהיינו קיים ספק באם הממצאים קשורים בקשר סיבתי לתאונה.
בנסיבות האמורות, מחד ועל מנת שלא לחסום בפניו של התובע הוכחת נכות וקשר סיבתי בין זו לבין התאונה נשוא התביעה, הנני קובעת כי – ככל שימונה מומחה בתחום האורתופדי– יתחלק שכר טירחתו בין התובע לבין הנתבעת באופן שווה (חצי חצי) , התובע יפקיד את חלקו בשכר המומחה בסך של 2,250 ₪ בתוספת מע"מ בקופת בית המשפט ולאחר ביצוע ההפקדה תינתן החלטה בדבר מינוי המומחה.
בית המשפט יעודכן על ידי ב"כ התובע לאחר ביצוע ההפקדה וזאת, על מנת שתשלח החלטה בדבר מינוי המומחה.

באשר למינוי מומחים בתחום הנוירולוגי
עיון בחומר הרפואי מעלה כי , מלבד העובדה שהתובע כאמור פנה בתלונות באיחור הרי שהחומר אשר צורף על ידי התובע הינו דל ויתרה מכך, מלבד תלונות התובע בדבר כאבים ומגבלות, אין בחומר ממצא אובייקטיבי אשר יש בו בכדי לתמוך בטענות האמורות ולהוות ראשית ראייה בדבר נכות צמיתה. זאת ועוד, עיון בחומר הרפואי מעלה כי התיעוד הרפואי האחרון בתחום הינו מיום 17/2/11 במסגרתו התלונן התובע על התקפים קשים של כאבי ראש. מדובר בתיעוד שהוא כחצי שנה לאחר התאונה ושנתיים קודם להגשת התביעה.
בנסיבות האמורות, הנני קובעת כי התובע לא הציג ראשית ראייה בדבר נכות צמיתה בתחום וכן, לא רצף טיפולי עד למועד הגשת התביעה (מרץ 2013) כנדרש על פי דין.
אשר על כן - הבקשה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגי- נדחית.

במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת קדם המשפט ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש בתוך 15 יום מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי , התשמ"ד- 1984 ("התקנות").

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:

1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 יום מהיום ועיון בהם תוך 60 יום מהיום.
כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן תוך 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו תוך 60 יום מהיום.

2. ב"כ התובע יגיש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לב"כ הנתבעת תחשיבי נזק בצירוף כל המסמכים עליהם מבקשים הצדדים להסתמך לרבות חוות דעת אקטוארית עד 30 ימים לפני מועד ישיבת קדם המשפט וב"כ הנתבעת יגיש תחשיבי נזק כאמור עד 15 ימים לפני המועד הנ"ל.

3. דו"חות חקירה אם וככל שיש בהם לתמוך בטענות הנתבעים, יוגשו במעטפה סגורה ישירות ללשכתי במקביל להגשת תחשיביהם. הדו"חות ישמשו לצורך קבלת הצעת ביהמ"ש ולעיון ביהמ"ש בלבד.

4. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני המועד הנ"ל.

5. בישיבה הבאה יבקש ביהמ"ש לשמוע עמדת הצדדים באשר להצעת ביהמ"ש ליתן פסק דין לפי סעיף 4 (ג') לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975.

6. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום מתן החלטה זו יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד הקבוע לדיון.
ניתנה היום, כ"ז תמוז תשע"ג, 05 יולי 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סרגיי שטיין
נתבע: שומרה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: