ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסי אדרי נגד התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע" :

בפני כבוד השופטת יפעת מישורי

תובע

יוסי אדרי

נגד

נתבעת

המאגר הישראלי לביטוח רכב ("הפול") בע" מ

החלטה

התיק הובא לעיוני.

הצדדים הודיעו עמדתם לעניין מינוי מומחה רפואי בתיק זה בכתבי טענותיהם.

בהמשך לכך ובהתאם להוראת תקנה 7(א) לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים (מומחים) תשמ"ז-1986 (להלן- "התקנות"), יהיה רשאי התובע להשלים טיעוניו או לצרף מסמכים נוספים עד ליום 1.10.2013. הנתבעת תהא רשאי להשלים טיעוניה עד ליום 1.11.2013.

צד שלא יגיב במועדים האמורים ייחשב כמי שוויתר על השלמת טיעוניו וכמי שאין בכוונתו להוסיף על הבקשה או התגובה.

ככל שקיימת הסכמה בין הצדדים למינוי מומחה רפואי או לזהות המומחה, יודיע התובע פרטי ההסכמה במסגרת השלמת הטיעונים. כמו כן, ככל שקיימת מניעה לזהות מומחה כלשהוא יפורטו פרטיו בהודעה מנומקת. תשומת לב הצדדים- לאחר שימונה מומחה, לא תתקבל בקשה, אף אם תוגש בהסכמת הצדדים, להחלפת מומחה שמונה ע"י בית המשפט, אלא מטעמים מיוחדים.

לאחר קבלת חוות דעת המומחה, בהעדר הודעה אחרת מטעם הצדדים וככל שתיקבע נכות יוגשו תחשיבי נזק כדלקמן:

ב"כ התובע יגיש תחשיב נזק בתוך 30 ימים לאחר קבלת חוות דעת המומחה.

ב"כ ההגנה תגיש תחשיב נזק בתוך 30 ימים לאחר מכן.

מובהר כי ימי הפגרה ככל שיחולו יבואו במניין הימים.

לתחשיב הנזק יצורף תיק מסמכים.

כל אחד מב"כ הצדדים ימציא עותק ישירות לב"כ הצד האחר.

לחילופין וכבר בשלב זה, ככל שהצדדים מסכימים לניהול ההליך בהתאם לסע' 4(ג) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה-1975, על סמך החומר המצוי בתיק תוך השלמת טיעונים קצרים בכתב או בעל פה, תוגש הודעה מוסכמת מטעם התובע וייקבע מועד קרוב בהתאם.

התיק יובא לעיוני ביום 5.11.2013.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ו תמוז תשע"ג, 04 יולי 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסי אדרי
נתבע: התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה )"הפול"( בע"
שופט :
עורכי דין: