ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד מופיד תגת :

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום ירושלים

פ 001257/07

לפני:

כב' השופטת אתי באוםֿֿניקוטרה

תאריך:

15/08/2008

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

נ ג ד

מופיד תגת

הנאשם

החלטה

בפני בקשה להורות על תיקון כתב אישום.

1. כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירת השתתפות בהתפרעות, לפי סעיף 152 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 (להלן:"החוק") ותקיפת שוטר, לפי סעיף 274 לחוק.

2. ביום 17/12/07 השיב הנאשם לכתב האישום וכפר במיוחס לו, אלא שביקש לאפשר לו לנהל משא ומתן עם המאשימה.

3. בהמשך, הועבר התיק לגישור, אלא שניסיון זה לא צלח.

4. ביום 03/06/08 הגישה המאשימה בקשה להורות על תיקון כתב האישום על דרך של צירוף 3 עדי תביעה (שוטרי יס"מ י – ם).

4. לטענתה, מחמת טעות סופר נשמט שמם של העדים, אשר הודעותיהם מצויות בתיק ובמסגרת תיק החקירה, אשר הועבר לעיון הסניגור ומשכך הוסיפה, כי לא ייגרם כל נזק לנאשם ובית המשפט יוכל כך להגיע לחקר האמת, שכן "מדובר בשוטרים אשר השתתפו באירוע נשוא כתב האישום ומסרו עדות שעניינה, בין היתר, מיוחס לנאשם ולזיהויו."

5. הסניגור מתנגד לבקשה.

6. לטענתו, הודעות שניים מן העדים לא נמסרו לידיו כלל וכל שמצוי בידו – מזכר פנימי אותו ערך אחד העדים, שצירופו מתבקש – אברהם מדיוני ואשר לצירופו אין הוא מתנגד.

7. מעבר לכך מוסיף הסניגור, כי הנאשם כבר טען באשר לבעיות ראיתיות בזיהויו במסגרת כפירתו והענות לבקשה, לאחר שחשף את קו הגנתו תהא בלתי צודקת ותפגע בו.

8. סעיף 92 (א) לחוק סדר הדין הפלילי תשמ"ב – 1982 קובע, כי "ביהמ"ש רשאי, בכל עת שלאחר תחילת המשפט, לבקשת בעל דין, לתקן כתב אישום, להוסיף עליו ולגרוע ממנו ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן...".

9. השופט י.קדמי בספרו "סדר הדין בפלילים" מהדורת 2003 עמ' 691 קובע, כי:

"לאחר שכתב האישום הוקרא, הסמכות לצוות על תיקון מסורה לביהמ"ש וצד המבקש תיקון חייב להפנות בקשה בעניין זה לביהמ"ש.

ביהמ"ש יתיר תיקון, בתנאי שלא יהא בכך כדי לקפח את הנאשם בהגנתו."

10. ישנה הסכמה לצירופו של העד, שמזכרו היה מצוי בתיק החקירה, אלא שהימצאותו של חומר חקירה בתיק אינו השיקול היחיד שישקול בית המשפט בבואו להתיר תיקון כתב אישום.

בין יתר השיקולים – אף הרצון להגיע לחקר האמת, תוך שמירה על הגנתו של הנאשם ונציין, כי בתי המשפט אף התירו תיקון כתב האישום בתום פרשת התביעה.

11. לאור כל האמור לעיל ומשטרם הוחל בשמיעת הראיות בתיק – אני מתירה תיקון כתב האישום כמתבקש, כאשר על המאשימה להעביר לסניגור בתוך 14 יום העתק הודעותיהם של העדים, שצורפו.

12. אני קובעת למתן תשובה לאחר התיקון ליום 10/11/08 שעה 09:50.

הסניגור יזמן את מרשו.

המזכירות תזמן הצדדים וכן מתורגמן לשפה הערבית.

ניתנה היום ה' באב, תשס"ח (6 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

אתי באוםֿֿניקוטרה, שופטת

עינת נעמי ישראלי